Khai báo thuế suất tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô điện chạy bằng pin

Khai báo thuế suất tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô điện chạy bằng pin

Để khai báo thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện chạy bằng pin, cục Hải quan tỉnh, thành phố cần thực hiện hướng dẫn người khai chọn đúng mã TB235, TB245, TB255, TB265 .

Hướng dẫn khai báo thuế tiêu thụ đặc biệt

Nhằm đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 859/TCHQ-TXNK gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn về khai báo thuế suất đối với xe ô tô điện chạy bằng pin

Công văn nêu rõ, Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 đã bổ sung nhóm hàng xe ô tô điện chạy bằng pin thuộc điểm g khoản 4 mục 1 Biểu Thuế tiêu thụ đặc biệt tại Điều 7 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các mức thuế suất tương ứng.

Để thực hiện, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện áp dụng mức thuế suất theo đúng Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 của Quốc hội kể từ ngày 1/3/2022.

Đồng thời, thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung thuế tại Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 của Quốc hội.

Từ ngày 1/3/2022, các cục hải quan tỉnh, thành phố cần hướng dẫn người khai hải quan chọn đúng mã TB235, TB245, TB255, TB265 để khai báo thuế suất đối với xe ô tô điện chạy bằng pin.

Theo Tổng cục Hải quan, ngày 11/1/2022 Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 (gọi tắt là Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15).

Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 có hiệu lực ngày 1/3/2022.

Nguồn: VTV.vn

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý.

Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi thông qua Hotline: 090 298 1080 hoặc địa chỉ email: info@tpm.com.vn để được tư vấn

Leave A Comment