Khi bán hàng hóa, phải lập hóa đơn điện tử giao cho khách hàng

lập-hóa-đơn-điện-tử

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định: Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Hỏi: Doanh nghiệp của tôi kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu. Theo quy định hiện nay, mỗi một giao dịch phải xuất 1 hóa đơn, có nghĩa rằng 1 tháng chúng tôi phải xuất 25.000 hóa đơn cho khách hàng. Do đặc thù, chúng tôi có được thực hiện xuất hóa đơn gộp cho toàn bộ lượng hàng đã giao nhận thực tế, căn cứ vào bảng kê đối chiếu hàng hóa cho cả tháng được không?

Trả lời: Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định: Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định: Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Tại điểm i khoản 4 Điều 9 quy định thời điểm lập hóa đơn đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng:

Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau: Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán. Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Trường hợp công ty đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, công ty phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ công ty thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Trường hợp công ty bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng, thì thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán theo quy định tại điểm i khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Nguồn: Bộ Tài Chính

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi thông qua Hotline: 090 298 1080 hoặc địa chỉ email: htdn@tpm.com.vn để được tư vấn

Leave A Comment