Lùi thời điểm hiệu lực của Luật Giá (sửa đổi)

luat-gia-sua-doi-2023

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 15/5, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức phiên họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Giá (sửa đổi).

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Giá (sửa đổi). Trên cơ sở tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Ủy ban Tài chính – Ngân sách phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo, các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Giá (sửa đổi)

Luật Giá (sửa đổi)

Tại cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đã phối hợp với cơ quan soạn thảo và cơ quan hữu quan tổ chức nhiều phiên họp, hội nghị, hội thảo để cho ý kiến nhiều vòng để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giá (sửa đổi).

Đến nay, dự thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Giá (sửa đổi) đã được chuẩn bị kỹ lưỡng với dung lượng hơn 90 trang. Trong đó bám sát các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổng hợp đầy đủ ý kiến đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 và Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên để có tiếp thu, giải trình tất cả các ý kiến.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đều đánh giá cao và bày tỏ cơ bản tán thành với các nội dung dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Giá (sửa đổi). Về mặt hàng bình ổn giá, các đại biểu cơ bản nhất trí với việc tiếp thu ý kiến đa số đại biểu Quốc hội đề nghị giữ như quy định của luật hiện hành. Theo đó, cần quy định rõ mặt hàng bình ổn giá trong luật, trường hợp cần điều chỉnh, giao Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Liên quan đến thời gian hiệu lực của luật, tại dự thảo luật đã trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4, thời hạn hiệu lực là từ 1/1/2024. Tuy nhiên, theo cơ quan soạn thảo, công tác quản lý giá liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương, tác động đến nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau trên phạm vi cả nước. Cùng với đó, các quy định tại dự thảo Luật Giá (sửa đổi) thay đổi nhiều về cơ chế triển khai, tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, địa phương, nhất là đối với các vấn đề liên quan đến định giá của Nhà nước, các hàng hóa, dịch vụ đưa vào, đưa ra khỏi Danh mục phải thay đổi về cơ chế quản lý. Mặt khác, công tác thẩm định giá của Nhà nước khi thực hiện các thay đổi liên quan đến cơ chế triển khai cũng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng về các điều kiện chuyên môn của các cấp thực hiện. Do đó, để đảm bảo tính khả thi trong khâu triển khai luật, tăng cường tính đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính đề nghị thời điểm có hiệu lực thi hành của luật sửa đổi từ ngày 1/7/2024.

Cho ý kiến về vấn đề này, các đại biểu đề nghị cần cân nhắc kĩ lưỡng và có thuyết minh rõ ràng, thuyết phục về việc lùi thời điểm hiệu lực của dự thảo luật.

Về Quỹ bình ổn giá xăng dầu, các đại biểu cho rằng bên cạnh việc tiếp tục duy trì quy định về quỹ này trong dự luật, song cũng cần hoàn thiện cơ chế quản lý quỹ, quy định nguyên tắc, điều kiện thành lập quỹ, nguồn hình thành quỹ, thời gian hoạt động của quỹ và giao cho Chính phủ quyết định, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước và nhân dân.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu dành nhiều sự quan tâm đến quy định về giá dịch vụ hàng không. Nhiều ý kiến đề nghị giữ quy định về giá trần và không quy định giá sàn đối với dịch vụ hàng không. Đề nghị rà soát kỹ lưỡng các quy định về thẩm định giá, quy định về tiêu chuẩn của thẩm định viên, quyền hạn trách nhiệm của các chủ thể liên quan.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai cho biết, qua thảo luận cho thấy cần tiếp tục rà soát để nghiên cứu tiếp thu, giải trình, chỉnh lý theo đúng nguyên tắc “mọi ý kiến đều phải được giải trình, tiếp thu”. Đồng thời, nâng cao chất lượng, tính thuyết phục của các lập luận, các nội dung sửa đổi, bổ sung. Theo đó, sẽ tiếp tục rà soát để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của Luật Giá với các luật có liên quan, kể cả các luật đang trong quá trình sửa đổi để không tạo ra khoảng trống pháp lý. Trên cơ sở ý kiến các đại biểu tại phiên họp, Ủy ban Tài chính – Ngân sách sẽ tổng hợp đầy đủ để tiếp tục hoàn thiện báo cáo và dự thảo luật.

Nguồn: Thuế Nhà nước

Thông tin liên hệ:

  • htdn@tpm.com.vn
  • +(8428) 3505 1800
  • https://tpm.com.vn
  • Tầng 4, Tòa nhà GroCenter, 132-134 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

 

Leave A Comment