Đề xuất miễn giảm thuế đối với các nhà đầu tư trái phiếu

miễn giảm thuế

VAFI đề xuất Chính phủ và Bộ Tài chính xem xét miễn giảm thuế lợi tức và thuế chuyển nhượng trái phiếu đối với nhà đầu tư chứng khoán nhằm thúc đẩy thị trường huy động vốn. 

Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đã có công văn gởi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước kiến nghị những biện pháp tăng huy động vốn dài hạn phục vụ nền kinh tế bối cảnh lãi suất huy động sụt giảm sâu. 

VAFI thấy rằng lợi suất trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam trong những năm vừa qua là quá cao so với các quốc gia cùng khu vực và các nước phát triển. Mặt khác, Việt Nam chưa thể tạo lập khung pháp luật an toàn hữu hiệu cho phép thành phần dân cư tham gia một cách hiệu quả trên thị trường chứng khoán trái phiếu.

Những thương vụ phát hành trái phiếu doanh nghiệp đầy rẫy bất lợi cho những nhà đầu tư cá nhân như Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát cần rút ra những bài học kinh nghiệm và đặc biệt hơn nữa cần những giải pháp gần như là an toàn nhằm kích thích nhiều người dân tự nguyện tham gia vào thị trường trái phiếu. 

Do đó, VAFI đề xuất những giải pháp an toàn nhằm thu hút đông đảo nhà đầu tư cá nhân tự nguyện tham gia thị trường trái phiếu và mặt khác cũng đề xuất những giải pháp nhằm hạ lãi huy động những loại trái phiếu. 

Cụ thể, VAFI đề xuất cần tạo khung khổ pháp luật gần như bảo đảm an toàn thu hút nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường trái phiếu. Xây dựng những loại trái phiếu gần như hoàn toàn an toàn vì chúng là trái phiếu được đảm bảo trả cả lãi suất và vốn gốc trước thời hạn trong mọi trường hợp – mặc dù sẽ có rủi ro nhất định về lạm phát hoặc VNĐ giảm giá.

miễn giảm thuế

Cụ thể là trái phiếu nhà nước và những loại trái phiếu của các ngân hàng hoạt động tốt và tình trạng tài chính ổn định phát hành và được Ngân hàng Nhà nước bảo lãnh thanh toán , trái phiếu của chính quyền địa phương phát hành và được tổ chức tài chính nhà nước phát hành và được Bộ Tài chính bảo lãnh thanh toán. 

Về loại trái phiếu có rủi ro thì VAFI nói rằng nó là trái phiếu của những tổ chức phi ngân hàng phát hành và trái phiếu của những ngân hàng không được phân vào đối tượng đặc biệt nêu trên phát hành. 

VAFI cũng biết rằng loại trái phiếu trên không phát hành đối với nhà đầu tư và chỉ phát hành đối với những tổ chức do họ có đủ năng lực tài chính tốt và có thể xác định được mức rủi ro của những loại trái phiếu. 

Bên cạnh đó, VAFI xét rằng nếu trái phiếu phát hành có lãi suất bình quân trên 10%/năm thì chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 2%/năm, nếu trái phiếu có lãi suất tiết kiệm dưới 10%/năm thì chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 1,5%.

Nếu miễn giảm khoản thuế trên thì lãi trái phiếu cũng coi như sẽ hạ xuống còn 1,5 – 2%/năm. 

Ngoài ra mặc dù từ xưa tới giờ tiền gửi tiết kiệm của khu vực dân cư không phải chịu thuế song nếu nhà đầu tư cá nhân tham gia mua trái phiếu sẽ bị đánh thuế lợi tức với tỷ lệ 5%/năm và nộp thuế chuyển nhượng trái phiếu 0,1% trên giá giao dịch. 

Chính bởi nhược điểm trên mà việc đầu tư bằng trái phiếu ít rủi ro hơn hẳn so với tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn. 

Do đó, VAFI kiến nghị Chính phủ, Quốc hội và Bộ Tài chính nghiên cứu miễn giảm thuế lợi tức và thuế chuyển nhượng trái phiếu đối với nhà đầu tư cá nhân nhằm thúc đẩy thị trường huy động vốn dài hạn phát triển.

 

Thông tin liên hệ:

 

Leave A Comment