Ngân hàng sẽ cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế?

Ngân-hàng-sẽ-cung-cấp-thông-tin-tài-khoản-khách-hàng-cho-cơ-quan-thuế

Mới đây, Tổng cục thuế đã có công văn đề nghị các ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế. Sau khi triển khai thử nghiệm cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế với 5 ngân hàng thương mại gồm BIDV, Vietinbank, Vietcombank, MB và Agribank, Tổng cục thuế đề nghị ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là NHTM) cung cấp các thông tin người nộp thuế theo Nghị định 126/2020.

Ngân hàng sẽ cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng cho cơ quan thuế

Ngân hàng sẽ phải cung cấp những thông tin sau qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế:

  • Tên chủ tài khoản
  • Số hiệu tài khoản
  • Ngày mở tài khoản
  • Ngày đóng tài khoản

Theo đó, Cơ quan thuế có trách nhiệm thực hiện bảo mật trong truyền nhận, khai thác, lưu trữ thông tin về tài khoản của người nộp thuế.

Tổng cục thuế cung cấp mã số thuế của người nộp thuế cho NHTM. Tài khoản thanh toán của khách hàng có thông tin mã số thuế thì NHTM thực hiện đối chiếu và cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán theo mã số thuế. Trường hợp không có mã số thuế, NHTM thực hiện đối chiếu với số, loại giấy tờ do Tổng cục thuế cung cấp theo mã số thuế của người nộp thuế. NHTM có trách nhiệm bảo mật và chỉ sử dụng thông tin do Tổng cục thuế cung cấp để phục vụ việc trao đổi thông tin với Tổng cục thuế.

Chậm nhất trong thời gian 90 ngày, NHTM lập và gửi danh sách tài khoản thanh toán của người nộp thuế lần đầu đến Tổng cục thuế, bao gồm toàn bộ các tài khoản thanh toán của người nộp thuế còn hiệu lực của tháng liền kề tháng cung cấp thông tin. Định kỳ hàng tháng (chậm nhất ngày 10 của tháng kế tiếp), NHTM cung cấp thông tin số hiệu tài khoản phát sinh mới trong kỳ và các tài khoản có ngày đóng trong kỳ.

Nguồn: Thanh Niên

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi thông qua Hotline: 090 298 1080 hoặc địa chỉ email: htdn@tpm.com.vn để được tư vấn.

Leave A Comment