NGÂN SÁCH 5 THÁNG ĐẦU NĂM ĐẠT GẦN 49% DỰ TOÁN

NGAN-SACH

Ngày 2/6, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác thuế tháng 5 và chương trình công tác thuế tháng 6. Đồng thời, công bố tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý. Ông Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành đã chủ trì hội nghị.

ngân sách

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 663.843 tỷ đồng, bằng 48,3% so với dự toán, bằng 96,9% so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô ước đạt 25.603 tỷ đồng, bằng 61% so với dự toán, bằng 87,9% so với cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 638.240 tỷ đồng, bằng 47,9% so với dự toán pháp lệnh, bằng 97,3% so với cùng kỳ.

So với dự toán có 12/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 48%), trong đó một số khoản thu ngân sách lớn như: khu vực DNNN ước đạt 52,9%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 49,8%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 50,3%; thu cổ tức và lợi nhuận còn lại ước đạt 59,1%; Thu khác ngân sách ước đạt 96,5%; Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản ước đạt 59,9%… Có 12/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, thu ngân sách nội địa 5 tháng đạt khá so dự toán chủ yếu là do thuế thu nhập DN (thu đạt 65,5% dự toán, tăng 23,5% so với cùng kỳ) và thu cổ tức và lợi nhuận còn lại (đạt 59,1% dự toán; tăng 25,5% so cùng kỳ). Ngoài ra, trong 5 tháng đầu năm nay phát sinh đột biến 2 khoản là thu chênh lệch thu chi ngân hàng nhà nước phát sinh trên 20 ngàn tỷ đồng và thu khác ngân sách phát sinh đột biến khoảng trên 13 ngàn tỷ đồng.

Có được kết quả trên là do trong 5 tháng đầu năm (tính đến ngày 15/05/2023), toàn ngành Thuế đã thực hiện được 14.727 cuộc thanh tra, kiểm tra, bằng 121,1% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 160.460 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 20.382 tỷ đồng, bằng 217,5% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.721 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 472 tỷ đồng; giảm lỗ là 15.189 tỷ đồng.

Đến nay, toàn ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 162 DN có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 497,8 tỷ đồng; giảm lỗ 5.459,5 tỷ đồng; giảm khấu trừ 18,1 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 241 tỷ đồng. Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 243,3 tỷ đồng, giảm lỗ 5.021 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 98,8 tỷ đồng.

Cơ quan thuế các cấp đã thực hiện thu hồi được 18.408 tỷ đồng tiền nợ thuế, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 15.780 tỷ đồng và thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 2.628 tỷ đồng. Tính từ 1/7/2020 đến cuối tháng 5/2023, cơ quan thuế đã xử lý khoanh nợ, xóa nợ (theo Nghị quyết 94/2019/QH14) ước đạt 36.968 tỷ đồng. Trong đó xử lý khoanh nợ tiền thuế là 28.983 tỷ đồng; xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 7.985 tỷ đồng.

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, trong thời gian tới, ngành thuế sẽ chủ động bám sát tình hình trong nước và thế giới để nhận diện những rủi ro, đồng thời chủ động tham mưu những kịch bản, giải pháp điều hành thu ngân sách. Bên cạnh đó, ngành thuế sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng danh sách, đôn đốc các nhà cung cấp nước ngoài chưa thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; kịp thời giải quyết các vướng mắc để nhà cung cấp nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định; nghiên cứu, phân tích yêu cầu nghiệp vụ, đề xuất các nội dung nâng cấp Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài báo cáo Tổng cục Thuế và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế các cấp chủ động tuyên truyền về các quy định pháp luật thuế hiện hành, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế; thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; chính sách hỗ trợ người nộp thuế theo chương trình của Chính phủ, công tác thu ngân sách nhà nước; tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hệ thống hóa đơn điện tử. Đảm bảo hệ thống CNTT thông suốt 24/7 để hỗ trợ NNT thực hiện nghĩa vụ với NSNN từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế.

Trong thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục triển khai theo tiến độ các đề án điện tử hóa như: tiếp tục triển khai khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy; thí điểm khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà; đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ tra cứu, đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử cho người nộp thuế là cá nhân, đặc biệt là tập trung tuyên truyền, phổ biến sử dụng ứng dụng Etax Mobile; chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố tập trung triển khai thành công hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên toàn quốc; nghiên cứu giải pháp áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử, gian lận hoàn thuế GTGT,… qua đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Thuế Nhà nước

Thông tin liên hệ:

  • htdn@tpm.com.vn
  • +(8428) 3505 1800
  • https://tpm.com.vn
  • Tầng 4, Tòa nhà GroCenter, 132-134 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

 

Leave A Comment