Ngành Thuế tập trung cao độ trong công tác thu ngân sách những tháng cuối năm 2021

Ngành Thuế tập trung cao độ trong công tác thu ngân sách những tháng cuối năm 2021

Mặc dù tình hình thu ngân sách gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện nên sản xuất – kinh doanh. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho DN người dân sớm tiếp cận và được thụ hưởng những chính sách hỗ trợ của nhà nước. Cơ quan thuế đã tích cực cải cách, hiện đại hóa công tác thu nộp ngân sách và đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. Tính đến cuối tháng 10/2021, đã có tổng số 139.066 đơn đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn lên đến 80.576 tỷ đồng.

Kết quả thu ngân sách

Tổng thu ngân sách tháng 10 năm 2021 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 121.482 tỷ đồng, bằng 10,9% dự toán. Lũy kế 10 tháng đạt 1.028.866 tỷ đồng, bằng 92,1% dự toán.

Số thu ngân sách tháng 10 tăng cao so với tháng 8 và tháng 9 là do có thu hồi tiền thuế đã hết thời gian gia hạn khoảng 20.000 tỷ đồng (gồm: thuế TNDN khoảng 15.000 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 5.000 tỷ đồng). Số thu một số khoản phát sinh theo quý và năm khoảng 46.300 tỷ đồng (gồm thuế TNDN tạm nộp quý III khoảng 29.600 tỷ đồng, thuế GTGT quý III khoảng 6.500 tỷ đồng, thuế TNCN quý III khoảng 2.500 tỷ đồng, tiền thuê đất kỳ 2 trong năm khoảng 4.000 tỷ đồng, thu cổ tức và lợi nhuận còn lại là 3.741 tỷ đồng).

Như vậy, số thu phát sinh tháng 10 khoảng 55.100 tỷ đồng (tháng 8 là 54.790 tỷ đồng, tháng 9 là 50.772 tỷ đồng). Trong đó thuế TNCN tháng 10 đạt 9.442 tỷ đồng, đáng chú ý riêng thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản tháng 10 khoảng 1.400 tỷ đồng (tháng 8 chỉ 640 tỷ đồng, tháng 9 là 685 tỷ đồng).

Thu từ lệ phí trước bạ tháng 10 cũng có những chuyển biến tích cực, đạt 3.322 tỷ đồng, (tháng 9 là 1.930 tỷ đồng, tháng 8 là 984 tỷ đồng). Số thu tăng cao là do sau khi các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội, các DN và người dân tập trung lượng hồ sơ làm thủ tục trước bạ lớn.

Riêng đối với khoản thu thuế TNDN tháng 10 ước đạt 44.600 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trong quý III năm 2021, các DN tập trung nộp quyết toán thuế TNDN quý 3, nhiều ngân hàng thương mại chưa thực hiện trích lập đủ quỹ dự phòng rủi ro theo quy định tại Thông tư số 03/TT-NHNN; nhiều DN chưa hạch toán đủ số chi phí cho hoạt động phòng chống dịch và ủng hộ quỹ vắc xin khi tính lợi nhuận để tạm nộp thuế trong 3 quý đầu năm dẫn đến số thuế TNDN nộp cao hơn thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan thì để có được kết quả trên là do ngành Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý thuế, trong đó 10 tháng đầu năm, ngành Thuế đã thực hiện được 52.299 cuộc thanh, kiểm tra. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 36.932 tỷ đồng. Trong đó, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 711.467 hồ sơ, bằng 136% cùng kỳ; xử lý điều chỉnh qua kiểm tra trên 2.000 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã thực hiện thanh, kiểm tra 269 DN có hoạt động giao dịch liên kết, xử lý điều chỉnh qua thanh, kiểm tra trên 3.200 tỷ đồng.

Thống kê cho thấy, 10 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế thực hiện thu hồi nợ đọng ước đạt 23.100 tỷ đồng, đạt 76,7% chỉ tiêu thu nợ giao. Cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp NSNN theo Nghị quyết 94/2019/QH14 ước đạt 4.925 tỷ đồng. Lũy kế đến cuối tháng 10/2021 ước đạt 29.080 tỷ đồng. Trong đó, khoanh nợ là 25.682 tỷ đồng; xử lý xóa nợ tiền chậm nộp là 3.398 tỷ đồng.

Đặc biệt để tạo điều kiện cho DN người dân sớm tiếp cận và được thụ hưởng những chính sách hỗ trợ của nhà nước. Cơ quan thuế đã tích cực cải cách, hiện đại hóa công tác thu nộp ngân sách và đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. Tính đến cuối tháng 10/2021, đã có tổng số 139.066 đơn đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 80.576 tỷ đồng.

Công tác cải cách quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01 và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin; đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử. Kết quả:

Về khai thuế điện tử cho DN: Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Trong năm 2021, tính đến ngày 19/10/2021 có 843.620 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 847.118 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,59%. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 01/01/2021 đến ngày 19/10/2021 là 14.013.058 hồ sơ.

Triển khai dịch vụ khai thuế điện tử dành cho cá nhân: Dịch vụ kê khai điện tử đối với hoạt động cho thuê tài sản: Tổng cục Thuế đã hoàn thành triển khai khai thuế điện tử tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản (trong đó có hoạt động cho thuê nhà) tại 63 Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc. Kết quả triển khai tính đến ngày 19/10/2021, cụ thể như sau:

Số tài khoản đã đăng ký: 464.549 tài khoản (Trong đó Cục Thuế TP. Hà Nội: 82.830 tài khoản; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: 176.478 tài khoản; Các Cục Thuế còn lại: 205.241 tài khoản). Số tờ khai đã gửi từ ngày 01/01/2021 đến 19/10/2021 là 113.132 tờ khai (Trong đó, Cục Thuế TP. Hà Nội 30.267 tờ khai; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: 64.980 tờ khai; Các Cục Thuế còn lại: 17.885 tờ khai).

Về dịch vụ khai lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy: từ ngày 30/6/2020, Tổng cục Thuế đã triển khai khai LPTB điện tử đối với ô tô, xe máy tại Cục Thuế TP. Hà Nội và Hồ Chí Minh. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 19/10/2021, số lượng tờ khai điện tử tại Cục Thuế TP Hà Nội là 25.562 hồ sơ trên tổng số 230.100 hồ sơ, đạt tỷ lệ 11,1%; tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh là 22.037 hồ sơ trên tổng số 233.364 hồ sơ, đạt tỷ lệ 9,4%.

Về nộp thuế điện tử phối hợp với 55 Ngân hàng thương mại (đã hoàn thành kết nối NTĐT với Tổng cục Thuế) và 63 Cục Thuế triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến ngày 19/10/2021, kết quả đạt được cụ thể như sau:

Số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 837.347 doanh nghiệp trên tổng số 844.250 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,2%.

Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 834.794 doanh nghiệp trên tổng số 844.250 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 98,9%.

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 19/10/2021, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 2.664.255 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 548.558 tỷ và 34.733.362 USD.

Triển khai dịch vụ hoàn thuế điện tử: Ngày 04/8/2017, hệ thống hoàn thuế điện tử đã triển khai mở rộng cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế tại 63 tỉnh, thành phố. Tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 19/10/2021, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 8.203 trên tổng số 8.402 doanh nghiệp hoàn thuế đạt tỷ lệ 97,6%; Số hồ sơ tiếp nhận là 20.388 hồ sơ trên tổng số 20.668 hồ sơ đạt tỷ lệ 98,7%; Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 14.962 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 103.719 tỷ.

Về hóa đơn điện tử: Triển khai hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC: Tính đến ngày 19/10/2021, có 607.437 doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC trên phạm vi cả nước.

Đã triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng. Tính từ thời điểm triển khai tháng 9/2015 đến hết 19/10/2021, có 255 doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. (Từ ngày 01/01/2021 đến 19/10/2021, có 190.564 hóa đơn đã được cấp mã, tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 20.501 tỷ, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 1.799 tỷ đồng).

Về triển khai đề án hóa đơn điện tử: Triển khai hóa đơn điện tử theo Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính; căn cứ Công văn số 10847/BTC-TCT ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng BTC gửi Chủ tịch UBND 6 tỉnh thành phố: Hà Nội, HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ và các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đợt 1 tại 6 tỉnh, thành phố nêu trên, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1417/QĐ-TCT ngày 27/09/2021 về kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 06 tỉnh, thành phố. Ngày 05/10/2021, Tổng cục Thuế đã tổ chức tập huấn trực tuyến cho 6 Cục Thuế về các nội dung điểm mới hướng dẫn tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về hóa đơn, chứng từ.

Đồng thời, ngày 25/10/2021, Tổng cục Thuế đã tổ chức Lễ khánh thành hệ thống 07 Trung tâm điều hành triển khai Hóa đơn điện tử tại Tổng cục Thuế và 06 Cục Thuế với sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng. Hệ thống trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử tại Tổng cục Thuế và các Cục Thuế được bố trí đường dây nóng và cán bộ trực hỗ trợ trong và ngoài giờ hành chính để đảm bảo trao đổi thường xuyên, kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang khẩn trương thực hiện các công việc tiếp theo như: chuẩn bị kết nội và kiểm thử hệ thống hóa đơn điện tử; tổ chức kiểm thử phần mềm hóa đơn điện tử, … để kịp đưa vào vận hành thông suốt từ trung tuần tháng 11/2021 theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, chuẩn bị các nội dung công việc để tổ chức Lễ công bố và kích hoạt triển khai vận hành chính thức hệ thống Hóa đơn điện tử giai đoạn 1 và chính thức áp dụng Hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố từ tháng 11/2021 (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ).

Nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm trong thời gian tới

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách thì trong 02 tháng cuối năm cơ quan thuế còn phải thu khoảng từ 139.000 đến 140.000 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng phải thu tối thiểu 70.000 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh, cơ quan thuế tiếp tục thực hiện giảm thuế cho người dân và DN.

Tuy nhiên, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách được giao, Tổng cục Thuế đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp rà soát, nắm bắt nguồn thu; phân tích, đánh giá tình hình diễn biến dịch bệnh và xây dựng kịch bản thu chi tiết theo từng tháng 11, 12/2021 đến từng khu vực, khoản thu, sắc thuế; bám sát diễn biến thu, đánh giá, dự báo tình hình thu, từ đó tham mưu Lãnh đạo Tổng cục phương án điều hành thu NSNN phù hợp.

Trong những tháng cuối năm cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung thu kịp thời số thuế hết thời gian gia hạn vào NSNN; tổ chức đôn đốc, thu hồi nợ quyết liệt trong 02 tháng cuối năm phấn đấu giảm nợ khoảng 11.600 tỷ đồng. Các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ thanh, kiểm tra, khẩn trương hoàn tất các cuộc thanh tra, kiểm tra để đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách trong năm 2021, phấn đấu tăng thu khoảng 9.400 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế các cấp sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, chủ động xây dựng các chương trình đối thoại với DN bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tùy theo tình hình dịch bệnh, qua đó hỗ trợ kịp thời các DN vượt qua khó khăn, tạo nguồn thu ổn định, bền vững cho NSNN.

Nguồn: Tổng cục Thuế

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi qua Hotline: (+84) 903 776 081 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tpm.com.vn để được tư vấn.

Leave A Comment