Nhận thưởng Tết có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

linh-vuc-nao-co-thuong-tet-cao-nhat

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp đã tiến hành chi thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cho người lao động của mình. Con số thưởng với mỗi cá nhân, vị trí công tác, doanh nghiệp khác nhau, tuy nhiên, tất cả khoản thưởng Tết này của người lao động đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Thực chất căn cứ vào điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thì tiền thưởng không nằm trong các trường hợp được miễn thuế TNCN. Vì vậy người lao động nên hiểu trong tháng nhận tiền thưởng thì thu nhập tính thuế TNCN bao gồm tiền thưởng và lương tháng đó. Thuế TNCN vẫn tính theo các bậc lũy tiến như sau:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

Ví dụ: Tiền lương tháng 02/2021 của ông A là 15.000.000 đồng/tháng (đã trừ các khoản thu nhập không tính thuế thu nhập cá nhân), được thưởng tết 5.000.000 đồng, tổng số tiền A nhận được trong tháng là 20.000.000 đồng.

– Trường hợp không có người phụ thuộc: A được giảm trừ cho bản thân 11.000.000 đồng, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của A là 9.000.000 đồng.

Số tiền thuế thu nhập cá nhân của A là (5.000.000 x 5%) + (4.000.000  x 10%) = 650.000 đồng.

– Trường hợp A có một người phụ thuộc thì ngoài 11.000.000 đồng được giảm trừ bản thân, A còn được giảm trừ thêm 01 người phụ thuộc là 4.400.000 đồng. Theo đó, thu nhập chịu thuế của A là (15.000.000  + 5.000.000) – (11.000.000  + 4.400.000) = 4.600.000 đồng.

Số tiền thuế TNCN của A là 4.600.000 x 5% = 230.000 đồng.

Tại hầu hết các công ty, số tiền thuế TNCN phải đóng sẽ chênh lệch so với cách tính thuế chung,  số tiền thuế đã khấu trừ thường có xu hướng thấp hơn. Nguyên nhân do đây chỉ là mức thuế tạm tính được phân bổ để khấu trừ theo tháng. Vì vậy người lao động phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm để xác định chính xác nghĩa vụ thuế trong năm.

Leave A Comment