Phân loại người nộp thuế để áp dụng hóa đơn điện tử phù hợp

phân-loại-hóa-đơn-điện-tử

Để áp dụng loại hóa đơn điện tử (có mã hoặc không có mã) phù hợp với từng đối tượng doanh nghiệp, người nộp thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu 6 cục thuế triển khai đợt 1 tiến hành rà soát, phân loại người nộp thuế để áp dụng hóa đơn điện tử phù hợp.

Thực hiện triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1, Tổng cục Thuế đã phối hợp với UBND dân 6 tỉnh, thành phố cơ bản hoàn thành các nội dung đáp ứng triển khai, cụ thể, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về triển khai hóa đơn điện tử.

Phối hợp với các cơ quan báo, đài tuyên truyền về hóa đơn điện tử

Tổng cục Thế đã chỉ đạo các cục thuế phối hợp với các cơ quan báo, đài tuyên truyền về lợi ích của hóa đơn điện tử, quy định bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử, theo Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Cơ quan thuế cũng đã tiến hành rà soát, phân loại tổng thể người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hóa đơn điện tử theo quy định để thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh về kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử.

Việc thông báo này nhằm để các tổ chức, cá nhân chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin, thực hiện việc lập hóa đơn điện tử, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, gửi hóa đơn điện tử cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Rà soát, thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế cũng đã yêu cầu các cục thuế rà soát, thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên địa bàn về việc triển khai hóa đơn điện tử, để các tổ chức chuẩn bị các giải pháp và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng được việc cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho khách hàng, theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Trước đó, Tổng cục Thuế cũng đã triển khai các giải pháp công nghệ thông tin đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử. Theo đó hệ thống hóa đơn điện tử được thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống trên nền tảng công nghệ thời kỳ cách mạng 4.0. Kiến trúc hệ thống theo hướng triển khai cho hệ thống dữ liệu lớn (Big Data), phù hợp với yêu cầu về xử lý số lượng lớn giao dịch về hóa đơn.

Các khối chức năng xử lý nghiệp vụ được thiết kế triển khai linh hoạt, có độ mở cao, theo mô hình xây dựng phần mềm mới là vừa xây dựng phát triển phần mềm, vừa triển khai và vận hành mà không ảnh hưởng tới hoạt động của ứng dụng.

Leave A Comment