Phát hiện, xử lý vi phạm thuế hàng trăm tỷ đồng tại Đồng Nai

phat-hien-xu-ly-vi-pham-thue-hang-tram-ty-dong-tai-dong-nai

Trong 4 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế Đồng Nai đã tiến hành được 514 cuộc thanh kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn, phát hiện vi phạm thuế nên đã ra quyết định truy thu hàng trăm tỷ đồng.

Xử lý vi phạm thuế hàng trăm tỷ

Liên quan đến các vi phạm thuế tại Đồng Nai, báo cáo đánh giá công tác quản lý thuế tháng 4/2022 của Cục Thuế Đồng Nai cho biết, tính từ đầu năm đến hết tháng 4/2022, toàn đơn vị đã thực hiện xử lý được 514 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp; với tổng số thuế tăng thu đạt 166,3 tỷ đồng; truy hoàn 0,28 tỷ đồng; giảm lỗ 316,2 tỷ đồng… đã thu nộp lại cho ngân sách nhà nước (NSNN) được 129,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cơ quan thuế Đồng Nai cũng đã rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế được 260 hồ sơ, trong đó chỉ chấp nhận 237 hồ sơ, yêu cầu giải trình điều chỉnh 10 hồ sơ và chuyển sang kiểm tra tại doanh nghiệp 13 hồ sơ. Việc rà soát kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế này đã giúp tăng thu cho NSNN 130 triệu đồng, giảm lỗ 227 triệu đồng.

Chia sẻ về công tác chống thất thu thuế trong tháng 5/2022, lãnh đạo Cục Thuế Đồng Nai cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh triển khai các biện pháp chống thất thu thuế trong lĩnh vực bất động sản, chống chuyển giá, hoàn thuế; tăng cường, chủ động khai thác kịp thời nguồn thu vãng lai vào NSNN; thực hiện nghiêm các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; tập trung nhân lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế và rút ngắn thời gian thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Song song đó là thực hiện kiểm tra, cưỡng chế nợ thuế đối với những đơn vị có nợ đọng lớn, kéo dài để chấn chỉnh và có các giải pháp chỉ đạo kịp thời; tiếp tục công khai thông tin người nợ thuế trên nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế…/.

Nguồn: Thời Báo Tài Chính

Leave A Comment