Phí chuyển tiền ngân hàng có được hạch toán khi tính thuế TNDN không?

Phí chuyển tiền ngân hàng có được hạch toán khi tính thuế TNDN không?

Khi các doanh nghiệp thực hiện các giao dịch qua ngân hàng, sẽ có những khoản chi phí nhất định. Vậy chi phí chuyển tiền ngân hàng có được xem là chi phí hợp lý và trừ khi tính thuế TNDN không? Hãy tham khảo qua bài viết dưới đây.

Thuế TNDN là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp (Profit tax) là loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm: Thu nhập từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hoặc dịch vụ, các thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

Chi phí hợp lý là gì?

Chi phí hợp lý là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế và tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phí chuyển ngân hàng có phải là chi phí hợp lý không?

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC và Điều 4 Thông tư 86/2015/TT-BTC quy định các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:

– Khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

– Khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật;

– Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên( giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

+ Nếu mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị  lớn hơn 20 triệu đồng ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, chưa thanh toán thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập thuế.

+Đối với các hóa đơn mua hàng, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư số:78/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này.

Như vậy, chi phí của việc ngân hàng thu phí khi khách hàng chuyển khoản nếu đáp ứng đủ các yếu tố nêu trên thì doanh nghiệp có thể  được tính vào chi phí hợp lý và được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nguồn: Tư vấn Luật vả Kế Toán

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi thông qua Hotline: 090 298 1080 hoặc địa chỉ email: htdn@tpm.com.vn để được tư vấn.

Leave A Comment