Phụ cấp chống dịch có tính thuế thu nhập cá nhân?

Phụ cấp chống dịch có tính thuế thu nhập cá nhân

Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, môt số cá nhân được cấp các khoản phụ cấp, hỗ trợ để chống dịch. Vậy, các phụ cấp và hỗ trợ phụ cấp chống dịch theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 có tính thuế thu nhập cá nhân không?

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Trung tâm y tế quận Liên Chiểu thực hiện chi phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng, chống dịch có đầy đủ chứng từ theo quy định thì cá nhân nhận phụ cấp thuộc trường hợp không chịu thuế thu nhập cá nhân.

Năm 2021 có thêm các chương trình mục tiêu như dân số, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC)… Vậy, cá nhân có thu nhập từ chương trình này tính thuế như thế nào?

Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê – Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điểm b.4, b.11 Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

“b.4) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

…b.11) Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định”.

Căn cứ Điều 3 Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 quy định điều khoản thi hành:

“1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2.Chế độ đặc thù quy định tại Nghị quyết này được thực hiện trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19. Các chế độ khác không được quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Trung tâm y tế quận Liên Chiểu thực hiện chi phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng, chống dịch có đầy đủ chứng từ theo quy định thì cá nhân nhận phụ cấp thuộc trường hợp không chịu thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ các chương trình mục tiêu như dân số, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC)… do bà Yến không cung cấp hồ sơ nên Chi cục Thuế chưa có căn cứ trả lời.

Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê – Liên Chiểu trả lời để bà Trần Ngọc Yến biết và thực hiện.

Trường hợp cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ Đội Tuyên truyền Hỗ trợ Người nộp thuế (số điện thoại: 0236.3751432) để được hướng dẫn.

Theo: Baochinhphu.vn

Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi qua Hotline: (+84) 903 776 081 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tpm.com.vn để được tư vấn miễn phí. Tìm hiểu thêm tại đây.

Leave A Comment