Quy định về quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Quy định về quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động khi công ty có sự thay đổi về thành viên, cổ đông hay thay đổi chiến lược kinh doanh là điều thường thấy khi mà thị trường luôn biến động như hiện nay.Một trong những vấn đề đáng lưu tâm khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nói chung, hay chuyển từ công ty TNHH MTV sang công ty TNHH 2TV nói riêng chính là vấn đề quyết toán thuế.

Quy định pháp luật về quyết toán khi chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp

Về việc thực hiện khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì Điều 7 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định:

Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp không phải quyết toán thuế theo quy định.

Trường hợp không phải quyết toán thì khoản 2 Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định như sau:

Trường hợp chuyển đổi loại hình mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán năm theo quy định.

Như vậy khi chuyển từ công ty TNHH MTV sang công ty TNHH 2TV thì dù kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế vẫn phải khai quyết toán vì không thuộc các trường hợp không phải quyết toán thuế như quy định trên.

Thủ tục quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thì tại điểm e khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/ TT-BTC quy định: “Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.”

Về hồ sơ khai quyết toán thì được quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư 151/2014/ TT-BTC bao gồm các giấy tờ sau:

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

– Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

– Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư này (tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp thuế).

– Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư ở nước ngoài, ngoài các hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp phải bổ sung các hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Nguồn: Luật Việt Nam

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi thông qua Hotline: 090 298 1080 hoặc địa chỉ email: htdn@tpm.com.vn để được tư vấn

 

Leave A Comment