Số tiền hoàn thuế GTGT vượt 30% so với 2023

hoan-thue-gtgt

Ngày 26/5/2023, Tổng cục Thuế có Công văn số 2099/TCT-KK về việc triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo thống kê, tính đến ngày 16/6/2023, cơ quan thuế các địa phương đã ban hành 7.893 quyết định hoàn thuế với số thuế GTGT đã hoàn vượt 30% so với dự toán năm 2023 và bằng 88% so với cùng kỳ năm 2022. Tiến độ thực hiện hoàn thuế VAT vẫn chậm và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022. 

Để bảo đảm việc xử lý hồ sơ hoàn thuế nhanh, kịp thời đối với doanh nghiệp và tạo thuận lợi để doanh nghiệp có nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và nhằm phấn đấu đến ngày 30/6/2023, số tiền hoàn thuế GTGT đạt ít nhất so với cùng kỳ năm 2022, Tổng cục Thuế đã ban hành tiếp Công văn số 2489/TCT-VP gửi Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó yêu cầu từng đơn vị khẩn trương chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Cục Thuế đẩy nhanh việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với người nộp thuế, khẩn trương thực hiện kiểm tra quá trình giải quyết hồ sơ đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác từng bước thủ tục hoàn thuế theo đúng hướng dẫn tại Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 679/QĐ-TCT ngày 31/5/2023 của Tổng cục Thuế. 

hoan-thue-gtgt

Đối với những hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đủ điều kiện hoàn thuế khẩn trương ban hành Quyết định hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp để giải quyết theo thời gian luật định. Đối với những hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT không đủ điều kiện hoàn thuế hoặc không được hoàn thuế thì Cục Thuế ban hành công văn thông báo cho các doanh nghiệp biết không được hoàn thuế theo mẫu số 04/TB-HT ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính. 

 Tổng cục Thuế yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành tập trung triển khai ngay những văn bản chỉ đạo trên.

 

Thông tin liên hệ:

 

Leave A Comment