Sửa quy định về thuế giá trị gia tăng: Tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp

Sửa quy định về thuế giá trị gia tăng

Để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo chính sách công khai, minh bạch, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và DN, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các nghị định về thuế GTGT.

Đã hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), thay thế một số nghị định có liên quan.

Ngày 18/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2014. Theo Bộ Tài chính, sau 4 lần sửa đổi, bổ sung (năm 2014 tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP, năm 2015 tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, năm 2016 tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và năm 2017 tại Nghị định số 146/2017/NĐ-CP), Nghị định số 209/2013/NĐ-CP đã đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến nhiều mặt kinh tế – xã hội và đạt được mục tiêu đề ra.

Qua tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện chính sách thuế GTGT hiện hành cho thấy, chính sách thuế GTGT đã đạt được những kết quả nhất định. Các quy định đã tháo gỡ được những vướng mắc phát sinh trong thực tế, góp phần hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành trong đó có ngành nông nghiệp. Theo đó, chính sách đã khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ trong việc chế biến sâu tài nguyên thiên nhiên, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển công nghệ, đầu tư đổi mới tài sản cố định, khuyến khích xuất khẩu; từ đó, góp phần thúc đẩy vốn đầu tư xã hội tăng trưởng, cải cách thủ tục hành chính và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số quy định về thuế GTGT đã bộc lộ bất cập cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Trên thực tế, đã có vướng mắc phát sinh liên quan đến quy định không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT của tổ chức, cá nhân cho doanh nghiệp, hợp tác xã (như không phân biệt được thế nào là chuyển nhượng dự án đầu tư, thế nào là chuyển nhượng tài sản; dự án đầu tư chuyển nhượng vừa phục vụ cho hoạt động chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT; doanh nghiệp chỉ chuyển nhượng một phần dự án đã đầu tư…).

Bên cạnh đó, nảy sinh vướng mắc về giá tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, mua bán điện của các nhà máy thủy điện, nhiệt điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, do pháp luật đất đai, pháp luật chuyên ngành đã có sự thay đổi. Hay như vướng mắc phát sinh trong việc áp dụng thuế suất GTGT tại khâu nhập khẩu, do chưa có quy định cụ thể về thuốc phòng trừ sâu bệnh, chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng.

Ngoài ra, theo Bộ Tài chính, vướng mắc phát sinh về hoàn thuế GTGT do các quy định hiện hành chưa rõ dẫn đến cách hiểu khác nhau nên phát sinh vướng mắc trong thực hiện như: quy định về hoàn thuế đối với dự án đầu tư, dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Sửa quy định để đảm bảo công khai, minh bạch

Để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong chính sách thuế GTGT và giữa chính sách thuế GTGT với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tháo gỡ khó khăn cũng như đảm bảo chính sách công khai, minh bạch, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho rằng, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các nghị định về thuế GTGT là cần thiết.

Tại dự thảo nghị định, Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi quy định về không phải kê khai, tính thuế GTGT. Để tránh vướng mắc trong thực hiện, Bộ Tài chính trình Chính phủ: bỏ quy định “chuyển nhượng dự án đầu tư” về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Theo đó, “chuyển nhượng dự án đầu tư” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (thống nhất với chính sách thuế GTGT đối với chuyển nhượng tài sản, bất động sản…). Doanh nghiệp nhận chuyển nhượng dự án đầu tư được kê khai, khấu trừ theo quy định.

Dự thảo nghị định đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính thuế GTGT. Bộ Tài chính đề nghị quy định giá tính thuế GTGT đối với trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không bao gồm cơ sở hạ tầng, cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng (nếu có) theo quy định.

Bên cạnh đó, tại dự thảo này, Bộ Tài chính cũng đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về thuế suất GTGT. Theo đó, dự thảo bổ sung quy định hàng hóa bán tại khu vực cách ly cho cá nhân đã làm thủ tục xuất cảnh, hàng hoá từ nội địa bán vào cửa hàng miễn thuế thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 0% tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Sửa đổi để đồng bộ với chính sách pháp luật thuế

Dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, thay thế một số nghị định có liên quan cũng đã sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các dự án đầu tư; sửa đổi câu chữ nhằm đảm bảo minh bạch, đồng bộ với quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Chứng khoán.

Nguồn: Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi qua Hotline: (+84) 903 776 081 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tpm.com.vn để được tư vấn miễn phí.

Leave A Comment