Thí điểm Hệ thống hóa đơn điện tử xử lý số lượng giao dịch lớn tại 6 Cục Thuế

Thí điểm Hệ thống hóa đơn điện tử xử lý số lượng giao dịch lớn tại 6 Cục Thuế

Thực hiện Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về việc triển khai hóa đơn điện tử trên diện rộng và yêu cầu quản lý về hóa đơn điện tử. Tổng cục Thuế đang xây dựng Hệ thống hóa đơn điện tử phù hợp với yêu cầu về xử lý số lượng lớn giao dịch về hóa đơn, dự kiến triển khai tại 6 địa phương.

Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Ngày 14/3/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Theo đó, các tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế

Tiếp đó, ngày 23/6/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1209/QĐ-BTC thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Như vậy, theo quy định, hiện nay các doanh nghiệp đang sử dụng 2 loại hóa đơn điện tử, gồm loại không có mã xác thực của cơ quan thuế theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC và hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế theo Quyết định 1209/QĐ-BTC.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, hiện trên cả nước có 255 doanh nghiệp thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế theo Quyết định số 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và hơn 550.000 doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử không có mã xác thực của cơ quan thuế theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Số lượng hóa đơn điện tử ngày càng tăng

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn do các doanh nghiệp gửi. Hiện nay, trung bình số lượng hóa đơn điện tử doanh nghiệp sử dụng trong một năm khoảng gần 1,3 tỷ hóa đơn. Cả nước có khoảng 800 doanh nghiệp cung cấp giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử.

Tính riêng trong năm 2020, số lượng hóa đơn điện tử đã sử dụng trong năm khoảng 2,3 tỷ hoá đơn, chiếm 50% tổng số hóa đơn sử dụng trong năm.

Thực hiện quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định cụ thể về việc triển khai hóa đơn điện tử trên diện rộng và yêu cầu quản lý về hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đang xây dựng Hệ thống hóa đơn điện tử phù hợp với yêu cầu về xử lý số lượng lớn giao dịch về hóa đơn.

Hệ thống xây dựng trên nền tảng 4.0

Tổng cục Thuế cho biết, hệ thống hóa đơn điện tử được xây dựng trên nền tảng kiến trúc ứng dụng công nghệ 4.0 theo hướng triển khai hệ thống dữ liệu lớn (Big Data). Phù hợp với yêu cầu về xử lý số lượng lớn giao dịch về hóa đơn, khối chức năng xử lý nghiệp vụ được thiết kế triển khai linh hoạt, có độ mở cao. Theo mô hình vừa xây dựng phát triển phần mềm, vừa triển khai và vận hành mà không ảnh hưởng tới hoạt động của ứng dụng.

Dự kiến Hệ thống sẽ được triển khai thí điểm tại 6 Cục Thuế các tỉnh, thành phố. Gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định.

Bên cạnh đó, thực hiện quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn chứng từ và yêu cầu quản lý về hóa đơn điện tử. Tổng cục Thuế đang hoàn chỉnh dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Nguồn: Thời Báo Tài Chính

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi qua Hotline: (+84) 903 776 081 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tpm.com.vn để được tư vấn miễn phí.

Leave A Comment