Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

thoi-han-nop-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là điều mà các doanh nghiệp nên quan tâm và nắm vững, điều này giúp các doanh nghiệp chủ động và không bị chậm hồ sơ kê khai cũng như quyết toán thuế. Hãy tìm hiểu về các vấn đề trên qua bài viết dưới đây nhé.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp (Profit tax) là loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm: Thu nhập từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hoặc dịch vụ, các thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNDN

Theo hướng dẫn văn bản hợp nhất các thông tư về quản lý thuế tại khoản 3, điều 10, thông tư 18/VBHN – BTC, trong đó có hướng dẫn rất rõ nội dung thông tư 156/2013/TT-BTC này.

– Ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất.

– Ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất.

– Tháng đầu tiên của năm dương lịch sẽ là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30.

– Kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10.

– Ngày thứ 90 là thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm chậm nhất kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

– Đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 45, kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động.

– Theo cơ chế một cửa liên thông, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thu khác liên quan đến sử dụng đất thì về cơ chế một cửa liên thông thực hiện theo thời hạn quy định tại văn bản hướng dẫn đó.

Ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó trong trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định.

Thời hạn nộp tiền thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thế cũng chính là thời hạn nộp tiền thuế. Tức là thời hạn nộp tiền thuế cũng kết thúc ngày đó sẽ biết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế kết thúc ngày nào.

Trên đây là thời hạn nộp tiền thuế và thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chung cho cả nước. Thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế tại thời điểm đó trong trường hợp cơ quan thuế có hướng dẫn về gia hạn nộp hồ sơ khai thuế hay gia hạn nộp tiền thuế.

Lưu  ý về vấn đề nộp thuế

Đối với thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thời hạn nộp hồ sơ khai thuế các bạn hết sức chú ý nhé. Nếu không sẽ bị phạt, nếu đó là lỗi của bạn thì bạn phải bỏ tiền túi ra.

Nguồn: Kế toán Nhất Nam

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi thông qua Hotline: 090 298 1080 hoặc địa chỉ email: htdn@tpm.com.vn để được tư vấn.

Leave A Comment