Thu hồi nợ thuế đạt 16.245 tỷ đồng 6 tháng đầu 2022

thu-no-thue-6-thang-dau-nam-2022

Nhằm mục đích xử lý tốt các khoản nợ đủ điều kiện khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cơ quan thuế các cấp đã tập trung rà soát, phân loại những người nộp thuế để xác định rõ nguyên nhân nợ thuế, áp dụng các biện pháp phù hợp với từng đối tượng để thu nợ vào ngân sách nhà nước.

Đồng thời, giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ, các khoản thu phạt 6 tháng đầu năm 2022 cho các đơn vị, bộ phận được giao nhiệm vụ quản lý nợ thuế. Thúc đẩy việc ban hành thông báo nợ thuế bằng phương thức điện tử, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đối với những trường hợp chây ỳ, có dấu hiệu tẩu tái tài sản, bỏ trốn…

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn Ngành đã ban hành 21.507.451 lượt thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp, đạt 100% số lượng phải ban hành. Bên cạnh đó, đã ban hành 100.700 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, 7.524 quyết định cưỡng chế hóa đơn, 248 quyết định cưỡng chế kê biên tài sản, thu tiền tài sản bên thứ 3 nắm giữ, 7.677 quyết định cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Thực hiện công khai thông tin của 4.491 người nộp thuế dây dưa, chây ỳ… Toàn ngành Thuế thu hồi nợ thuế ước đạt 16.245 tỷ đồng. Tổng số tiền nợ thuế do ngành Thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 30/6/2022 là 132.460 tỷ đồng, tăng 15,2% so với thời điểm 31/12/2021, tăng 9,7% so với cùng kỳ.

Không chỉ vậy, ngành Thuế cũng thực hiện xử lý tốt các khoản nợ đủ điều kiện khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, xử lý các khoản nợ đủ điều kiện khoanh nợ theo Luật Quản lý thuế. Qua đó, tính riêng 5 tháng đầu năm 2022 đã xử lý nợ thuế đạt 1.297 tỷ đồng theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, Lũy kế kết quả thực hiện xử lý nợ tính đến hết tháng 5/2022 đạt 33.768 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, toàn ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đọng và cưỡng chế nợ thuế. Kiên quyết công khai trên trang điện tử của Tổng cục Thuế, các cục Thuế và các báo, đài địa phương đối với người nộp thuế chây ỳ, không nộp tiền thuế đúng hạn.

Nguồn: Tạp chí tài chính

Mong những thông tin có thể giúp ích được cho bạn cũng như đã có thể giải đáp những thắc mắc của bạn. Nếu bạn muốn được tư vấn các giải pháp thuế hay kế toán hãy liên hệ qua Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý.

Hotline :090 298 1080

Leave A Comment