Thuế trước bạ xe máy 2022 có thay đổi gì không?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 13/2022/NĐ-CP về lệ phí trước bạ và Bộ Tài chính ban hành Thông tư 13 để hướng dẫn Nghị định trên, quy định mới có hiệu lực từ ngày 01/3/2022. Để biết thuế trước bạ xe máy 2022 có thay đổi gì không hãy xem bài viết dưới đây.

** Thuế trước bạ là cách gọi phổ biến của lệ phí trước bạ.

Thuế trước bạ xe máy khi mua mới

* Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã

– Khu vực áp dụng: Thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm tất cả các quận, huyện trực thuộc thành phố, không phân biệt các quận nội thành hay các huyện ngoại thành, đô thị hay nông thôn; thành phố thuộc tỉnh và thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở bao gồm tất cả các phường, xã thuộc thành phố, thị xã, không phân biệt là nội thành, nội thị hay xã ngoại thành, ngoại thị.

– Cách tính lệ phí trước bạ xe máy khi đăng ký lần đầu:

Điểm a khoản 4 Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP và điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 13/2022/TT-BTC quy định mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký xe máy lần đầu tại thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã là 5% và được xác định theo công thức sau:

Lệ phí trước bạ = 5%  x Giá tính lệ phí trước bạ

Giá tính lệ phí trước bạ được xác định theo kiểu loại xe. Giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành.

Giá tính lệ phí trước bạ xe máy hiện hành được quy định trong các quyết định sau:

+ Quyết định 618/QĐ-BTC ngày 09/4/2019.

+ Quyết định 1112/QĐ-BTC ngày 28/6/2019.

+ Quyết định 2064/QĐ-BTC ngày 25/10/2019.

+ Quyết định 452/QĐ-BTC ngày 31/3/2020.

+ Quyết định 1238/QĐ-BTC ngày 21/8/2020.

Mới đây, Tổng cục Thuế đã xây dựng app eTax Mobile nên người dân có thể tải và tra giá tính lệ phí trước bạ xe máy chỉ với vài thao tác.

Lưu ý:

(1) Giá tính lệ phí trước bạ xe máy không phải là giá bán xe máy tại các cửa hàng xe máy (giá tính lệ phí trước bạ thường thấp hơn bán, giá niêm yết).

(2) Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã thì nộp lệ phí trước bạ với mức thu là 5%.

Địa bàn đã kê khai, nộp lệ phí lần trước được xác định theo “Nơi thường trú”, “Nơi Đăng ký nhân khẩu thường trú” hoặc “Địa chỉ” ghi trong giấy đăng ký xe hoặc giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe và được xác định theo địa giới hành chính nhà nước tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

* Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các khu vực còn lại

Khoản 4 Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký xe máy lần đầu đối với các khu vực còn lại là 2% và được xác định theo công thức sau:

Lệ phí trước bạ = 2%  x Giá tính lệ phí trước bạ

Giá tính lệ phí trước bạ được xác định như đối với khu vực thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã.

Thuế trước bạ xe máy khi sang tên

Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP và điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư 13/2022/TT-BTC, lệ phí trước bạ xe máy khi đăng ký từ lần thứ hai trở đi (chuyển nhượng, tặng cho) là 1% và được xác định theo công thức sau:

Lệ phí trước bạ = 1% x Giá tính lệ phí trước bạ

Để biết giá tính lệ phí trước bạ xe cũ cần biết giá tính lệ phí trước bạ khi mua mới sau đó nhân với tỷ lệ % chất lượng còn lại theo công thức sau:

Giá tính lệ phí trước bạ (giá trị còn lại) = Giá tính lệ phí trước bạ khi mua mới x Tỷ lệ % chất lượng còn lại

Trong đó, tỷ lệ (%) chất lượng còn lại được xác định theo bảng sau:

TT

Thời gian đã sử dụng

Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại

1

Tài sản mới

100%

2

Trong 01 năm

90%

3

Từ trên 01 đến 03 năm

70%

4

Từ trên 03 đến 06 năm

50%

5

Từ trên 06 đến 10 năm

30%

6

Trên 10 năm

20%

Thời gian sử dụng của tài sản được tính từ năm sản xuất đến năm kê khai lệ phí trước bạ. Trường hợp không xác định được năm sản xuất thì thời gian sử dụng của tài sản được tính từ năm bắt đầu đưa tài sản vào sử dụng đến năm kê khai lệ phí trước bạ.

Kết luận: Mặc dù Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành văn bản mới về thuế trước bạ và có một số điểm mới về giá tính thuế trước bạ nhưng mức thu thuế trước bạ xe máy 2022 và cách tính không có thay đổi so với những năm trước đó.

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi thông qua Hotline: 090 298 1080 hoặc địa chỉ email: htdn@tpm.com.vn để được tư vấn.

Leave A Comment