Toàn ngành Thuế không được chủ quan hoặc vi phạm quy định về phòng chống dịch

Toàn ngành Thuế tuyệt đối không được chủ quan, thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm quy định về phòng, chống dịch

Đó là yêu cầu chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Cao Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tại văn bản số 2801/TCT-KTNB ngày 27/7/2021 gửi các đơn vị trong toàn ngành Thuế về việc ngăn ngừa vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh và chấn chỉnh tác phong, kỷ cương, kỷ luật.

Chấn chỉnh tác phong, kỷ cương, kỷ luật của công chức, viên chức ngành Thuế

Trước đó, ngày 19/7/2021, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2655/TCT-VP về việc thực hiện văn bản số 969/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ gửi một số Cục Thuế đang thực hiện giãn cách xã hội. Tại nội dung văn bản, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo 06 yêu cầu của Tổng cục Thuế trong công tác phòng, chống dịch bệnh đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Thuế.

Để ngăn ngừa vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh, chấn chỉnh tác phong, kỷ cương, kỷ luật của công chức, viên chức ngành Thuế trong bối cảnh vừa chống dịch, vừa tổ chức công việc để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các Vụ/đơn vị/Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết và khẩn trương thực hiện một số yêu cầu sau:

Một là, tăng cường thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung tại công văn số 2655/TCT-VP nêu trên. Đối với các tỉnh, thành phố chưa thực hiện giãn cách xã hội thì cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Hai là, Thủ trưởng các đơn vị trong toàn hệ thống cần quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch của Nhà nước.

Nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công vụ của công chức thuế; xây dựng phong cách, thái độ làm việc trách nhiệm cao, chuyên nghiệp, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương hành chính; Giữ gìn truyền thống, hình ảnh tốt đẹp của cán bộ, công chức Thuế trong công vụ và trong đời sống thường nhật.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và khả năng của Đơn vị, cần tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch theo quy định.

06 yêu cầu của Tổng cục Thuế trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại công văn số 2655/TCT-VP:

1. Phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời nội dung văn bản số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn phòng chống dịch COVID -19 của cơ quan y tế, chính quyền địa phương đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị mình để nắm thông suốt quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cán bộ, công chức thuế phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm các nội dung quy định về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn.

2. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội tại đơn vị mình, đảm bảo làm việc giãn cách theo quy định của địa phương và cơ quan chức năng. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức không chấp hành thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch của các cơ quan chức năng trên địa bàn.

3. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Cục Thuế xây dựng và thực hiện phương án làm việc trực tuyến (online), sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà để giải quyết các nhiệm vụ được phân công. Đồng thời bố trí 01 bộ phận trực tại trụ sở cơ quan thuế để kịp thời xử lý công việc theo yêu cầu của người nộp thuế, hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế, đảm bảo công tác quản lý thuế không bị gián đoạn và ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp.

4. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp thuế, giao dịch với cơ quan thuế qua hệ thống thuế điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý, trả kết quả bằng phương thức điện tử, bưu chính, hạn chế trực tiếp đến cơ quan thuế để phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh.

5. Quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, động viên tinh thần đối với các trường hợp công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình thuộc diện F0, F1, F2…và các trường hợp thuộc khu vực bị phong tỏa. Phổ biến tới toàn thể công chức, người lao động phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tự lực tự cường, chia sẽ ủng hộ, hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.

6. Báo cáo kịp thời về Tổng cục Thuế các trường hợp cơ quan Thuế thuộc khu vực cách ly, phong tỏa. Đồng thời chủ động xây dựng phương án hoạt động trong trường hợp cơ quan Thuế thuộc diện cách ly, phong tỏa đảm bảo công tác quản lý thuế được liên tục.

Nguồn: Tổng Cục Thuế Việt Nam

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi qua Hotline: (+84) 903 776 081 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tpm.com.vn để được tư vấn miễn phí.

Leave A Comment