Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế 19 tỉnh, thành phố phía Nam tăng cường phòng chống dịch

tổng-cục-thuế-đẩy-mạnh-phòng-chống-dịch

Nhằm thực hiện tốt việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tổng cục Thuế đã có văn bản số 2655/TCT-VP ngày 19/7/2021. Yêu cầu đồng chí Cục trưởng các Cục Thuế nêu trên tăng cường công tác phòng, chống dịch theo đúng tinh thần văn bản số 969/TTg-KGVX của TTg CP về việc thực hiện giãn cách xã hội theo quy định Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch đối với 19 tỉnh, thành phố phía Nam.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng các Cục Thuế 19 tỉnh, thành phố phía Nam tăng cường phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời nội dung văn bản số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn phòng chống dịch COVID -19 của cơ quan y tế, chính quyền địa phương đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị mình để nắm thông suốt quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cán bộ, công chức thuế phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm các nội dung quy định về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 17/7/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản số 969/TTg-KGVX về việc thực hiện giãn cách xã hội theo quy định Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch đối với 19 tỉnh, thành phố phía Nam.

Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành

Phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội tại đơn vị mình. Đảm bảo làm việc giãn cách theo quy định của địa phương và cơ quan chức năng. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức không chấp hành thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch của các cơ quan chức năng trên địa bàn.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các Cục Thuế xây dựng và thực hiện phương án làm việc trực tuyến (online), sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà để giải quyết các nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, bố trí 01 bộ phận trực tại trụ sở cơ quan thuế để kịp thời xử lý công việc theo yêu cầu của người nộp thuế, hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế, đảm bảo công tác quản lý thuế không bị gián đoạn và ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn giao dịch với cơ quan thuế qua mạng

Song song với đó, các Cục Thuế tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp thuế, giao dịch với cơ quan thuế qua hệ thống thuế điện tử. Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính. Tiếp nhận, xử lý, trả kết quả bằng phương thức điện tử, bưu chính, hạn chế trực tiếp đến cơ quan thuế.

Đối với công tác an sinh xã hội, lãnh đạo các Cục Thuế cần động viên tinh thần đối với các trường hợp công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình thuộc diện F0, F1, F2… và các trường hợp thuộc khu vực bị phong tỏa. Phổ biến tới toàn thể công chức, người lao động phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Ủng hộ, hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.

Đối với các trường hợp cơ quan Thuế thuộc khu vực cách ly. phong tỏa cơ quan thuế cần báo cáo kịp thời về Tổng cục Thuế. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án hoạt động trong trường hợp cơ quan Thuế thuộc diện cách ly, phong tỏa đảm bảo công tác quản lý thuế được liên tục.

Tải công văn tại đây.

Nguồn: Tổng Cục Thuế Việt Nam

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi qua Hotline: (+84) 903 776 081 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tpm.com.vn để được tư vấn miễn phí.

Leave A Comment