Tổng cục Thuế triển khai Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025

Tổng cục Thuế triển khai Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Công văn số 3405/BCA-V01 ngày 22/9/2021 của Bộ Công an và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế vừa có chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025. Qua đó, góp phần tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Thuế.

Theo đó, tại Công văn số 4702/TCT-TVQT ngày 3/12 về triển khai thực hiện Chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trong toàn ngành Thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong hệ thống Thuế tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chương trình phòng, chống ma túy theo Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/08/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của đơn vị.

Các đơn vị nêu cao vai trò của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác chỉ đạo triển khai, thực hiện Chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2021- 2025; trong công tác tổ chức chỉ đạo triển khai các hoạt động và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Thuế.

Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền, giáo dục lối sống lành mạnh, những kiến thức và kỹ năng phòng chống ma túy; cách thức phòng, chống các thủ đoạn, hình thức của tội phạm ma túy; hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất, vận chuyển và buôn bán ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

Hàng năm, triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” theo Quy định số 93/QĐ-TTg ngày 13/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại đơn vị.

Đồng thời, các đơn vị kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của đơn vị cho phù hợp với thực tiễn của đơn vị, tăng cường nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách phòng, chống ma túy của đơn vị.

Tổng cục Thuế cũng giao Trường Nghiệp vụ Thuế trang bị những kiến thức cơ bản về phòng, chống ma túy đối với học viên của trường. Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy nhằm giúp học viên tự giác và nâng cao nhận thức về tác hại và cách phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Tổ chức cho 100% học viên ký cam kết không sử dụng ma túy, xử lý trách nhiệm đối với đảng viên, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền để xảy ra tình hình tệ nạn ma túy phức tạp tại trường mình quản lý.

Tạp chí Thuế, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và trang thông tin điện tử của các Cục Thuế tăng cường đăng tải các tin, bài viết tuyên truyền về phòng chống ma túy, cả về số lượng và chất lượng các tin, bài viết chuyên sâu truyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy, tội phạm ma túy trong giai đoạn 2021-2025.

Nguồn: Thời Báo Tài Chính

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi qua Hotline: (+84) 903 776 081 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tpm.com.vn để được tư vấn.

Leave A Comment