Tổng số tiền gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021 là 92.900 tỷ đồng

Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất đã gia hạn năm 2021 là 92.900 tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, ước tính trong năm 2021 có gần 140.000 đơn đề nghị gia hạn nộp thuế, trong đó có 120.021 doanh nghiệp, tổ chức và 19.487 hộ, cá nhân kinh doanh. Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn là khoảng 92.900 tỷ đồng.

Trước sự bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 đã khiến nhiều tỉnh, thành phải thực hiện giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp đã phải tạm ngừng sản xuất, kinh doanh để chống dịch, ngày 19/4/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất trong năm 2021 đối với doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Để chính sách gia hạn đến được với người dân và doanh nghiệp, ngay sau khi Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành, Tổng cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, người dân làm thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, Tổng cục Thuế cũng đã nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin để người nộp thuế có thể làm thủ tục đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bằng phương thức điện tử.

Nhờ việc triển khai đồng bộ, bài bản nên chính sách gia hạn về thuế và tiền thuê đất đã được người dân, doanh nghiệp tiếp nhận và chủ động làm thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, ước tính trong năm 2021, đã có gần 140.000 đơn đề nghị gia hạn nộp thuế, trong đó có 120.021 doanh nghiệp, tổ chức và 19.487 hộ, cá nhân kinh doanh. Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là khoảng 92.900 tỷ đồng.

Ngoài việc triển khai chính sách gia hạn về thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan thuế đã miễn giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng với tổng số tiền khoảng 3.500 tỷ đồng.

Giảm thuế theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP khoảng 19.700 tỷ đồng. Trong đó, đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, tổng số thuế phát sinh năm 2021 dự kiến giảm khoảng 2.200 tỷ đồng.

Đối với thuế giá trị gia tăng từ 1/11/2021 sẽ thực hiện giảm 30% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số dịch vụ, theo đó, số thuế giá trị gia tăng phát sinh của kỳ tính thuế tháng 11 sẽ kê khai và nộp thuế trong tháng 12/2021, dự kiến giảm thu trong tháng 12 là khoảng 1.650 tỷ đồng.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh, ước tính số thuế được miễn đến hết tháng 12 khoảng 6.698 tỷ đồng, số thuế đã nộp sẽ được trừ trong năm 2022. Cơ quan thuế đã gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt theo Nghị định số 104/2021/NĐ-CP với tổng số tiền khoảng 4.000 tỷ đồng.

Leave A Comment