TP. Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh quản lý hộ kinh doanh để tăng thu ngân sách

Đẩy-mạnh-quản-lý-hộ-kinh-doanh-để-tăng-thu-ngân-sách

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cùng nhiều yếu tố khách quan, nguồn thu nộp ngân sách từ khu vực hộ kinh doanh giảm mạnh so với cùng kỳ. Thực tế này đòi hỏi Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã phải tăng cường và đẩy mạnh công tác quản lý nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng nguồn thu ngân sách sụt giảm.

Theo số liệu thống kê của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, toàn địa bàn hiện có hơn 211,4 nghìn hộ kinh doanh (KD) nộp thuế theo phương thức khoán. Trong đó, hộ thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là gần 165,1 nghìn hộ; hộ thuộc diện không nộp thuế GTGT, TNCN là 46.410 hộ.

Huy động ngân sách từ hộ kinh doanh giảm hơn 15,5%

Theo số liệu thống kê của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, toàn địa bàn hiện có hơn 211,4 nghìn hộ kinh doanh (KD) nộp thuế theo phương thức khoán. Trong đó, hộ thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là gần 165,1 nghìn hộ; hộ thuộc diện không nộp thuế GTGT, TNCN là 46.410 hộ.

Trong 9 tháng đầu năm, số lượng hộ nghỉ kinh doanh là 11,9 nghìn hộ, gồm 10,9 nghìn hộ thuộc diện nộp thuế GTGT, TNCN và 985 hộ thuộc diện không nộp thuế GTGT, TNCN.

Số lượng hộ KD còn hoạt động đến ngày 30/9/2021 là gần 199,6 nghìn hộ, gồm 154,2 nghìn hộ thuộc diện nộp thuế GTGT, TNCN, với mức thuế khoán bình quân gần 1,1 triệu đồng/hộ/tháng và số lượng hộ KD thuộc diện không nộp thuế GTGT, TNCN là 45,4 nghìn hộ.

Thống kê cũng cho thấy, TP. Hồ Chí Minh hiện có gần 14,2 nghìn hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn quyển.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, số thu từ hộ KD được 3.248 tỷ đồng, đạt 56,6% dự toán và giảm 15,55% (so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó, thu từ hộ, cá nhân khu vực kinh tế ngoài quốc doanh được 1.496 tỷ đồng, đạt 53% dự toán và giảm 21%; thuế TNCN thu được 1.753 tỷ đồng, đạt 60,1% dự toán và giảm 21,27%.

Ước tổng thu từ hộ KD và cá nhân KD 9 tháng đầu năm được 4.280 tỷ đồng. Trong đó, thu từ hộ, cá nhân KD khu vực kinh tế ngoài quốc doanh được 2.047 tỷ đồng, đạt 72,35% dự toán và giảm 22,3%; thuế TNCN được 2.232 tỷ đồng, đạt 76,61 % dự toán và giảm 18,5%.

Để chống thất thu từ hộ KD và cá nhân KD, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, thời gian tới sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề kết hợp với kiểm tra sử dụng hóa đơn đối với các hộ KD sử dụng hóa đơn quyển, nhằm phát hiện các trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Chống thất thu tại ba nhóm hoạt động thương mại điện tử

Cũng theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, để tăng cường các biện pháp quản lý thu thuế, chống thất thu thuế đối với hộ KD, ngoài việc tập trung mạnh vào lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, lĩnh vực có dư địa thu lớn, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bất động sản, thừa kế, cổ phiếu… cơ quan thuế cũng sẽ tập trung mạnh vào lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT).

Cụ thể, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng cường tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thương mại, tổ chức trung gian thanh toán, các nhà mạng trong quản lý thu thuế đối với hoạt động TMĐT để nắm được các giao dịch, doanh thu, thu nhập từ các nhà cung cấp nước ngoài, từ đó có cơ sở đề nghị các tổ chức ngày kê khai và nộp thuế. Có ba nhóm hoạt động kinh doanh TMĐT được cơ quan thuế tập trung chú trọng.

Thứ nhất là nhóm các tổ chức, cá nhân trong nước có hoạt động bán hàng, cung ứng dịch vụ trên các sàn giao dịch TMĐT, trên các trang mạng xã hội (Facebook, Youtube, Zalo…) có thuê các doanh nghiệp (DN) giao nhận, cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa đến tay người mua có ủy quyền thu hộ tiền bán hàng.

  • Thứ hai là nhóm các tổ chức, cá nhân trong nước thực hiện phương thức toán qua ngân hàng sử dụng tài khoản không đăng ký với cơ quan thuế.
  • Thứ ba là nhóm các tổ chức, cá nhân có phát sinh thu nhập từ Google, Apple, Youtube, Facebook, Netflix…

Theo dữ liệu của bốn ngân hàng thương mại cung cấp thì trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021 số lượng tổ chức, cá nhân có thu nhập phát sinh từ Google, Facebook, Youtube, Netflix, Apple là 4.784 tổ chức, cá nhân; với số thu nhập nhận từ nước ngoài là 48 triệu USD và 20 tỷ đồng.

Trong khi đó, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng phối hợp với Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử – Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với các công ty đối tác tại Việt Nam của Google làm nhiệm vụ quản lý các kênh Youtube tự sản xuất nội dung số và có chi hộ tiền của Google cho các cá nhân là các Youtuber tại Việt Nam.

Kết quả là đã khấu trừ được 3.101 cá nhân có doanh thu 379 tỷ đồng, thu nộp vào ngân sách nhà nước 20 tỷ đồng tiền khấu trừ…/.

Nguồn: Thời Báo Tài Chính

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi qua Hotline: (+84) 903 776 081 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tpm.com.vn để được tư vấn.

Leave A Comment