TP. Hồ Chí Minh: Giảm 30% tiền thuê đất cho người khó khăn do dịch Covid-19

Giảm 30% tiền thuê đất cho người khó khăn do dịch Covid-19

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thông báo triển khai Quyết định 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm 30% tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm (sau đây gọi là người thuê đất) sẽ được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021. Việc giảm sẽ không thực hiện đối với số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có).

Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng bao gồm cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định.

Hồ sơ nhận hồ trợ

Để được hưởng mức hỗ trợ này, người thuê đất cần nộp đầy đủ hồ sơ giảm tiền thuê đất gồm: giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 của người thuê đất, theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-TTg; quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Về quy trình, người thuê đất nộp một bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế (chi cục thuế quận/huyện/khu vực nơi khu đất tọa lạc), ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành (25/9/2021) đến hết ngày 31/12/2021.

“Nếu nộp sau thời điểm cuối này, người thuê đất sẽ không được giảm tiền thuê đất theo quyết định trên…” – thông báo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nêu rõ.

Nguồn: Thời Báo Tài Chính

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi qua Hotline: (+84) 903 776 081 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tpm.com.vn để được tư vấn miễn phí.

Leave A Comment