Triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2

Triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2

Sau giai đoạn 1 triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố, Tổng cục Thuế chuẩn bị những điều kiện cần thiết để triển khai giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố còn lại theo lộ trình. Đến 30/6 tất cả các đối tượng phải áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

Thành lập ban chỉ đạo, tổ triển khai hóa đơn điện tử

Để tiến hành giai đoạn 2 trên lộ trình triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT), Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/2/2022 về việc triển khai áp dụng HĐĐT tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Công văn số 1799/BTC-TCT gửi tỉnh ủy, thành ủy, UBND về việc phối hợp triển khai HĐĐT theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Theo ông Phạm Quang Toàn – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) để triển khai áp dụng HĐĐT giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố theo Quyết định 206/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai với các công việc cần thực hiện tại 57 cục thuế, trong đó, tập trung kiện toàn nhân sự của Ban chỉ đạo, Tổ thường trực triển khai và Trung tâm điều hành tại Tổng cục Thuế; hoàn thiện chính sách, quy trình nghiệp vụ HĐĐT, quy định về thành phần dữ liệu nghiệp vụ và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.

“Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cục thuế tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo; tổ thường trực triển khai HĐĐT tại địa phương; trung tâm điều hành, hỗ trợ triển khai tại cục thuế và công bố đường dây nóng hỗ trợ người nộp thuế. Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, thành phố về kế hoạch tổ chức triển khai áp dụng HĐĐT chi tiết theo hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế” – ông Toàn nói.

Các cục thuế đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về HĐĐT; tập huấn về chính sách, quy trình, ứng dụng HĐĐT cho các cục thuế; tổ chức hội nghị trao đổi với đơn vị cung cấp dịch vụ HĐĐT về kế hoạch, lộ trình, cách thức phối hợp triển khai HĐĐT cho 57 tỉnh, thành phố; đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai HĐĐT giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

Phấn đấu 100% doanh nghiệp áp dụng trước 1/7

Hiện các cục thuế đã chuẩn bị những điều kiện cần thiết để chính thức triển áp dụng HĐĐT theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn, trên cơ sở hướng dẫn của Tổng cục Thuế. Khảo sát của phóng viên TBTCVN cho thấy, các cục thuế đã tham mưu với UBND tỉnh, thành lập ban chỉ đạo, tổ triển khai, trung tâm điều hành HĐĐT tại cục thuế, gửi thông báo cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn về việc triển khai HĐĐT theo quy định…

Tại Hải Dương, Cục Thuế tỉnh Hải Dương đã có văn bản gửi các tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn về kế hoạch triển khai HĐĐT, hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký áp dụng HĐĐT thay thế hóa đơn giấy theo hướng dẫn của Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hải Dương cũng có thư ngỏ gửi cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn kêu gọi sự hợp tác của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân. “Cục Thuế tỉnh Hải Dương cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trong việc thực hiện áp dụng HĐĐT và trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật thuế” – Thư ngỏ viết.

Tại Cục Thuế Thừa Thiên – Huế, bà Âu Thị Nguyệt Liên – Trưởng Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế cho biết, để triển khai áp dụng HĐĐT, ngày 11/3/2022 UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ban hành Chỉ thị số 05 về việc triển khai HĐĐT trên địa bàn. “Tỉnh cũng có công văn chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với cơ quan Thuế triển khai HĐĐT từ 1/4, đảm bảo mục tiêu đến 30/6/2022 có 100% doanh nghiệp thực hiện HĐĐT” – bà Liên nói.

Ông Cao Anh Tuấn – Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục Công nghệ thông tin chủ trì, chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng công nghệ kỹ thuật đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiếp nhận dữ liệu HĐĐT khi triển khai để đảm bảo tất cả các đối tượng phải áp dụng HĐĐT từ 1/7/2022 theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38: “Lộ trình triển khai HĐĐT đảm bảo đến ngày 10/5/2022 hoàn thành tối thiểu 50%, đến ngày 31/5/2022 phải hoàn thành 90% và đến hết 30/6/2022 phải hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn giấy chuyển sang sử dụng HĐĐT” – ông Tuấn nhấn mạnh.

Nguồn: Thời Báo Tài Chính

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi thông qua Hotline: 090 298 1080 hoặc địa chỉ email: htdn@tpm.com.vn để được tư vấn

Leave A Comment