Hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp xuất khẩu

Công ty CP SL Furniture Việt Nam được thành lập từ năm 2018 và đã nhanh chóng đặt dấu ấn trong ngành công nghiệp nội thất, với nhà máy sản xuất hiện đại tại Khu Công Nghiệp Đồng An 2, Bình Dương. SL Furniture tập trung vào việc tạo ra những sản phẩm đẳng cấp, độc đáo để xuất khẩu sang thị trường khó tính nhất - Mỹ. Đến năm 2022, sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid -19, tình hình tài chính của công ty gặp nhiều khó khăn. SL Furniture đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ tư vấn hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng của TPM để có dòng tiền giải quyết bài toán tài chính hiện tại.

Lần đầu thực hiện thủ tục hoàn thuế (thuộc diện kiểm trước - hoàn sau) nên SL Furniture gặp nhiều khó khăn trong khâu chuẩn bị hồ sơ để đáp ứng điều kiện hoàn thuế và tuân thủ các thủ tục hành chính trong quy trình hoàn thuế. Trong quá trình thu thập, phân tích, đánh giá hồ sơ, TPM đã phát hiện ra việc kê khai điều chỉnh thuế GTGT (KHBS) của công ty chưa tuân thủ, dẫn đến số liệu ghi nhận giữa cơ quan thuế và công ty có sai lệch. Ngoài ra, có một số hồ sơ cần cho việc hoàn thuế chưa được cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định, làm cho quy trình hoàn thuế có thể bị kéo dài, tạo áp lực lớn đối với nguồn lực tài chính của công ty

Giải pháp của TPM

Phân tích chi tiết và hoàn thiện hồ sơ thuế: Đội ngũ chuyên gia thuế của TPM đã thực hiện rà soát, phân tích chi tiết toàn bộ các tờ khai thuế GTGT và các hồ sơ liên quan của công ty, chỉ ra các sai sót, tư vấn công ty điều chỉnh, hoàn thiện để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ, chứng từ.

Tối ưu hóa quy trình hoàn thuế: TPM xây dựng một quy trình tối ưu hóa từ việc thu thập tài liệu đến việc kiểm tra và nộp hồ sơ góp phần đẩy nhanh quá trình hoàn thuế.

Tư vấn về nâng cao tuân thủ thuế: TPM tư vấn doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình kế toán để đảm báo tính minh bạch và đúng đắn về hồ sơ, chứng từ kế toán - thuế. Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo giúp nâng cao hiểu biết về thuế cho nhân viên, đáp ứng linh hoạt với sự thay đổi liên tục của luật Thuế tại Việt Nam.

KẾT QUẢ :

Với sự đồng hành của Đại lý Thuế TPM, SL Furniture đã nhận hơn 10 tỷ đồng tiền thuế GTGT được hoàn, góp phần giảm áp lực và tạo ra nguồn lực tài chính quan trọng cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, những tư vấn của TPM cũng giúp đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ thuế cao cho doanh nghiệp, giảm rủi ro kiểm tra từ cơ quan thuế.

Xem thêm dự án tiêu biểu của TPM

  • All Post
  • Chính sách thuế
  • Chuyên viên tư vấn TPM
  • Dự Án Tiêu Biểu
  • Thông tin thị trường
  • Đầu tư nước ngoài
Load More

End of Content.