Văn phòng đại diện có được khai, nộp thuế điện tử?

van-phong-dai-dien-co-duoc-khai-nop-thue-dien-tu

Câu hỏi ” Văn phòng đại diện có được khai, nộp thuế điện tử không?” được rất nhiều người quan tâm và thắc mắc. Cụ thể, Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co.,Ltd tại TPHCM hỏi, văn phòng đại diện nước ngoài có được đăng ký chữ ký số điện tử và kê khai nộp thuế điện tử đối với nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân của văn phòng đại diện tại Việt Nam không? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để trả lời cho câu hỏi này nhé.

Thuế điện tử là gì?

Thuế điện tử là khoản thuế mà doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước nhưng không cần qua hình thức trực tiếp mà có thể thông qua hình thức nộp trực tuyến.

Văn phòng đại diện có được khai, nộp thuế điện tử?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử 2005; Luật Quản lý thuế, các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP và 156/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Theo hướng dẫn tại Điều 2, Điều 5, Điều 6 và Điều 15 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Khoản 1, Điều 24 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính

Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co.,Ltd tại TPHCM là người nộp thuế theo quy định tại Điều 2 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và là đối tượng phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Khoản 1, Điều 24 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính nêu trên thì được đăng ký và thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử (trong đó có thủ tục kê khai, nộp thuế điện tử).

Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co., Ltd tại TPHCM thực hiện đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính.

Việc đăng ký, sử dụng chữ ký số và chứng thư số, Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co.,Ltd tại TPHCM thực hiện theo quy định của Luật Giao dịch điện tử, Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ nêu trên và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co.,Ltd tại TPHCM được biết.

Nguồn: Thư Viện Pháp Luật 

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi thông qua Hotline: 090 298 1080 hoặc địa chỉ email: htdn@tpm.com.vn để được tư vấn.

Leave A Comment