Vật liệu xây dựng có được giảm thuế GTGT?

Vật liệu xây dựng có được giảm thuế GTGT?

Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có cung cấp hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế GTGT 10% nếu hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Phụ lục I, II, III (kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP) thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8%.

Theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 về việc miễn giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, hoạt động công trình xây dựng là đối tượng được giảm thuế.

Cung cấp vật liệu xây dựng các loại với giá ưu đãi nhất tại Hồ Chí Minh

Tuy nhiên, Phụ lục I kèm theo Nghị định có một số vật liệu xây dựng không được giảm thuế GTGT như: Sắt thép, cát, đá,… Hiện có 2 nhận định khác nhau:

– Áp mức thuế suất GTGT công trình 8% sẽ ảnh hưởng đến một số vật liệu xây dựng 10% cũng giảm 8% là trái quy định.

– Mức thuế suất GTGT của dự toán chi phí xây dựng không ảnh hưởng đến mức thuế suất giá vật liệu xây dựng vì đây là 2 loại khác nhau, không phải tất cả đều là 8% hay 10%. Một loại là thuế đầu vào nhà thầu chịu khi mua vật tư để thi công. Một loại là thuế của công trình đã hoàn thành nhà thầu bàn giao cho chủ đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan (Vĩnh Long) hỏi, đơn vị bà xác định theo nhận định thứ 2 là đúng hay sai?

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 và Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội:

“Điều 1. Giảm thuế GTGT

1. Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác thanh, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

… 2. Mức giảm thuế GTGT

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 3%, đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều này.

… Điều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/2/2022, Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022”.

Căn cứ quy định trên:

Trường hợp doanh nghiệp của bà Loan tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có cung cấp hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% nếu hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III (ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ) thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% kể từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022 theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 và Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ (không phân biệt thuế GTGT đầu vào được giảm hay không được giảm theo quy định nêu trên).

Nguồn: Chinhphu.vn

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi thông qua Hotline: 090 298 1080 hoặc địa chỉ email: htdn@tpm.com.vn để được tư vấn.

Leave A Comment