Xác định thuế suất và MHS đối với mặt hàng xe ô tô sát xi chạy trong phạm vi hẹp

xe-o-to-sat-xi

Ngày 24/3/2023, Tổng cục Hải quan trả lời công văn số 22122022/CV-MICO ngày 22/12/2022 của Công ty TNHH thiết bị công nghiệp nặng MICO về việc xác định mã hồ sơ (MHS) và thuế suất đối với mặt hàng xe ô tô sát xi chạy trong phạm vi hẹp có ý kiến như sau:

xe-o-to-sat-xi

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015;
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Theo thông tin trong hồ sơ của Công ty cung cấp thì mặt hàng công ty dự kiến nhập khẩu là xe ô tô sát xi, đã gắn động cơ, có buồng lái. Sau khi nhập khẩu, công ty lắp ráp thêm bộ phận thùng và ti nâng ben để tạo thành xe tự đổ hoàn chỉnh cung cấp cho khách hàng hoạt động phạm vi hẹp (khu vực mỏ). Do tại thời điểm nhập khẩu, mặt hàng chưa có ti nâng ben và thùng xe là một trong số các đặc trưng cơ bản của xe tự đổ, hồ sơ công ty cung cấp chưa đầy đủ thông tin thành phần, cấu tạo của xe như: xe hạng nặng hay hạng nhẹ, thùng xe, công suất hệ thống phanh, tốc độ tối đa, tỷ lệ giữa tự trọng của xe và trọng tải tối đa của hàng hóa… nên Tổng cục Hải quan chưa đủ cơ sở xác định mã số hàng hóa.
Trường hợp xe được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp là ô tô tải tự đổ không sử dụng trên đường quốc lộ thì có thể xem xét phân loại là xe tự đố mã số HS 8704.10.
Đề nghị Công ty đối chiếu hàng hóa thực tế với các quy định nêu trên để xác định mã số hoặc liên hệ trực tiếp chi cục hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: Thuế Nhà nước

Thông tin liên hệ:

  • htdn@tpm.com.vn
  • +(8428) 3505 1800
  • https://tpm.com.vn
  • Tầng 4, Tòa nhà GroCenter, 132-134 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

 

Leave A Comment