Giải quyết vấn đề hai mã số thuế cá nhân

Chị Nguyễn Thị Mai T ngụ tại Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những cá nhân gặp rắc rối liên quan đến vấn đề quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022.

Năm 2022, chị T có thu nhập tại 2 công ty khác nhau nên thuộc trường hợp trực tiếp quyết toán với Cơ quan Thuế.

Tháng 4/2023, sau khi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 thì chị T nhận được thông báo không chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế từ Cơ quan Thuế với nội dung như sau: "Người nộp thuế đang tồn tại 2 mã số thuế. Mã số thuế *******736 do Chi cục thuế Quận X cấp ngày 14/05/2015. Mã số thuế *******821 do Chi cục thuế Quận Y cấp ngày 02/08/2019".

Với thông báo này từ cơ quan Thuế, chị T không thể thực hiện hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân nếu tồn tại đồng thời 2 mã số thuế. Bên cạnh đó, chị T lo lắng nếu chị chấm dứt hiệu lực của một (01) mã số thuế không đúng quy định sẽ dẫn đến quyền và nghĩa vụ thuế có liên quan cũng bị xóa bỏ.

Giải pháp của TPM

Trên cơ sở đã từng xử lý những tình huống tương tự, TPM tư vấn và đưa ra hướng xử lý như sau:

Căn cứ theo Luật Quản lý thuế năm 2019: "Cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó". Người nộp thuế cần thực hiện chấm dứt hiệu lực của MST cấp sau. Tuy nhiên cần lưu ý, mã số thuế gắn liền với quyền lợi, nghĩa vụ thuế của cá nhân trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Do đó, trước khi đề nghị chấm dứt hiệu lực của mã số thuế, cá nhân cần trực tiếp kiểm tra các thông tin liên quan tại Cơ quan Thuế, đồng thời chuyển tất cả các nghĩa vụ thuế có phát sinh về 1 mã số thuế duy nhất. Sau khi hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cấp không đúng quy định. Cá nhân có thể tiếp tục thực hiện hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Đối với trường hợp chị T. Sau khi kiểm tra, TPM ghi nhận thông tin rằng:
- Mã số thuế *******736 do Chi cục thuế Quận X cấp ngày 14/05/2015 gắn liền với nghĩa vụ thuế đất phi nông nghiệp, đến hiện tại không có nợ thuế phát sinh.
- Mã số thuế *******821 do Chi cục thuế Quận Y cấp ngày 02/08/2019 gắn với những hồ sơ đề nghị hoàn thuế từ năm 2019 đến nay.

Việc đề nghị chấm dứt hiệu lực của mã số thuế *******821, thực tế có thể ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của chị T. Bởi lẽ, từ năm 2019 chị T đã nhiều lần thực hiện đề nghị hoàn thuế và nhận được số tiền hoàn tương ứng. Nay, nếu xóa bỏ tất cả các thông tin đồng nghĩa với việc xóa bỏ toàn bộ dữ liệu có liên quan.

Trên cơ sở đó, TPM đã làm việc trực tiếp với Cơ quan thuế có liên quan liên quan yêu cầu được hủy mã số thuế *******736, đồng thời chuyển toàn bộ nghĩa vụ thuế có phát sinh qua mã số thuế duy nhất là *******821. Điều này đã được Cơ quan thuế xử lý và chấp thuận.

KẾT QUẢ:

Hiện tại, chị Nguyễn Thị Mai T đã được ghi nhận thông tin theo một (01) mã số thuế duy nhất đồng thời hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 cũng được TPM hoàn thiện trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận xử lý hồ sơ.

Xem thêm dự án tiêu biểu của TPM

  • All Post
  • Dự Án Tiêu Biểu
Load More

End of Content.