Dịch vụ Lao động, Tiền lương- Bảo hiểm xã hội bắt buộc

D. Trip Vietnam vừa mới thành lập, do đó hệ thống nhân sự của công ty còn sơ khai và Ban Giám Đốc của Công ty mong muốn mọi hoạt động của ATP Trip phải tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam và đảm bảo quyền lợi cho lao động địa phương cũng như lao động có quốc tịch nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam .

ATP Trip Vietnam vừa mới thành lập, do đó hệ thống nhân sự của công ty còn sơ khai và Ban Giám Đốc của Công ty mong muốn mọi hoạt động của ATP Trip phải tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam và đảm bảo quyền lợi cho lao động địa phương cũng như lao động có quốc tịch nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam .

Được biết đến TPM là đơn vị tư vấn thuế- kế toán, lao động và bảo hiểm xã hội uy tín trên thị trường, Ông Mr.R _CEO của D. Trip Vietnam đã tìm đến Đại lý Thuế TPM với mong muốn được TPM tư vấn các chính sách liên quan tới lao động - BHXH tại Việt Nam như:

- Quy định liên quan đến thanh toán lương và phúc lợi: lương vùng, phụ cấp, mức lương tối thiểu khi tham gia bảo hiểm xã hội, tỷ lệ tham gia bảo hiểm bắt buộc cho cả công ty và người lao động, tỷ lệ đóng công đoàn,... - Hướng dẫn về loại tiền tệ được sử dụng để chi trả lương cho người lao động Việt Nam. - Các chính sách liên quan đến thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam, bao gồm quy trình tính thuế, kê khai, nộp thuế. - Báo cáo về các hoạt động liên quan đến lao động định kỳ theo quy định. - Thiết lập các biểu mẫu liên quan đến lao động theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, vì là một nhà đầu tư nước ngoài nên không nắm bắt hết các cơ sở pháp lý, pháp luật lao động Việt Nam nên Ông cần một đơn vị chuyên trách về lĩnh vực BHXH- Lao động để đồng hành cùng D. Trip Vietnam xuyên suốt trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Giải pháp của TPM

Sau khi nhận được thông tin yêu cầu từ phía D. Trip, đội ngũ nhân sự của TPM cùng D.Trip tiến hành trao đổi, thảo luận đưa ra phương hướng cơ cấu lương, xây dựng hệ thống thang bảng lương, giúp Công ty xác định được mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho Người lao động. Từ đó giúp Doanh nghiệp xây dựng quỹ phúc lợi cho Người lao động. Bởi lẽ, hiện nay bảo hiểm xã hội bắt buộc được xem là quỹ phúc lợi lớn đối với Người lao động khi làm việc lâu dài tại Doanh nghiệp.

Đây cũng là một điểm then chốt giúp Người lao động gắn bó lâu dài với Doanh Nghiệp. Bên cạnh đó, quyền lợi và nghĩa vụ của Người lao động và Người sử dụng lao động sẽ được nêu trong nội dung của Hợp đồng lao động khi hai bên bắt đầu phát sinh quan hệ lao động. TPM đã hoàn thiện quy trình hồ sơ liên quan đến việc giao kết Hợp đồng lao động , cũng như quy trình nhân sự nghỉ việc tại D. Trip, giúp Doanh nghiệp an tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hệ thống tiền lương của doanh nghiệp phải đảm bảo khi thực hiện cần đáp ứng các yêu cầu của pháp luật sau đây:
- Tuân thủ quy định về lao động, tiền lương tại Bộ Luật Lao động;
- Các quy định về Bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHTN) tại Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm;....
- Để được hạch toán tiền lương vào chi phí của doanh nghiệp và trình bày trên Báo cáo tài chính phải theo Luật kế toán, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Tiền lương chịu thuế thu nhập cá nhân, do đó phải tính toán theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.

KẾT QUẢ :

Với sự hướng dẫn tư vấn tận tình của Đội ngũ nhân sự TPM, D. Trip đã hiểu hơn phần nào về luật địa phương, từ đó giúp Doanh nghiệp ổn định hệ thống nhân sự, tập trung kinh doanh và phát triển công ty.

Xem thêm dự án tiêu biểu của TPM

  • All Post
  • Chính sách thuế
  • Chuyên viên tư vấn TPM
  • Dự Án Tiêu Biểu
  • Thông tin thị trường
  • Đầu tư nước ngoài
Load More

End of Content.