Điều kiện để người nước ngoài hưởng chế độ thai sản tại Việt Nam

Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Cũng như lao động Việt Nam, doanh nghiệp và người lao động nước ngoài tham gia đóng BHXH bắt buôc vào các quỹ: ốm đau, thai sản, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Người lao động nước ngoài cũng sẽ được hưởng các chế độ này khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật. 

 
Câu hỏi: 

Công ty tôi có một lao động nữ người nước ngoài, bắt đầu tham gia đóng BHXH từ tháng 10/2023, đến tháng 3/2024, mức lương đóng BHXH bình quân là 12.000.000đ/tháng. Người lao động sinh con và bắt đầu nghỉ thai sản từ ngày 01/04/2024. 

Vậy lao động này có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản hay không?

TPM tư vấn: 

Theo quy định của Luật BHXH hiện hành, điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con như sau: 

Trường hợp thông thường: Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh: Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Người lao động đủ điều kiện theo một trong hai trường hợp trên mà nghỉ việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng thai sản theo quy định.

Mức hưởng: 

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. 

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Quyền lợi hưởng: 

Có 3 quyền lợi như sau: 

  • Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. 

Mức hưởng chế độ thai sản 6 tháng = 6 *12.000.000= 72.000.000đ.

  • Trợ cấp 1 lần khi sinh con: 

Trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Mức lương cơ sở hiện hành: 1.800.000*2 = 3.600.000đ/con

  • Ngoài ra lao động người nước ngoài còn có trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe:

Sau khi trở lại làm việc, trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn được hưởng chế độ thai sản mà sức khỏe chưa hồi phục, người lao động nước ngoài còn được nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản. 

  • Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;
  • Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe = 30% x Lương cơ sở x Số ngày nghỉ.

Do bên trên chị không đề cập rõ sinh thường hay phẩu thuật, tôi ví dụ Chị sinh thường, theo quy định được hưởng 5 ngày.

Mức trợ cấp =30%*1.800.000*5= 2.700.000đ. 

Trên đây là thông tin về chế độ thai sản cho lao động nữ là người nước ngoài khi sinh con.

Trong trường hợp cần tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi. 

Quỳnh Đỗ- Bộ phận BHXH- Tiền lương

Quynh.do@tpm.com.vn 

Cơ sở pháp lý: 

– Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014

– Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 

– Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 

Tin tức & Dự án nổi bật
dai-ly-thue-tpm-dich-vu-thue-ke-toan