Giải mã lệ phí môn bài: Doanh nghiệp và cá nhân cần biết gì?

Tìm hiểu chi tiết về lệ phí môn bài: đối tượng nộp, mức thuế, hạn nộp, cách nộp và lưu ý quan trọng. Bài viết này cung cấp hướng dẫn đầy đủ và dễ hiểu cho doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thuế đúng hạn.

 

1. Lệ phí môn bài

Khái niệm: Lệ phí môn bài là khoản thuế trực thu mà tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải nộp định kỳ hàng năm hoặc khi mới bắt đầu hoạt động kinh doanh. 

Mục đích của việc thu lệ phí môn bài là để:

 • Giúp cơ quan quản lý nhà nước có thể kiểm soát và quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự và trật tự xã hội.
 • Góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, phục vụ cho các hoạt động chi tiêu công cộng như giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng, v.v.
 • Khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác hại của hoạt động kinh doanh đối với môi trường.

Tầm quan trọng của lệ phí môn bài:

 • Đối với nhà nước: Lệ phí môn bài là nguồn thu quan trọng góp phần vào ngân sách nhà nước, phục vụ cho các hoạt động chi tiêu công cộng.
 • Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh: Lệ phí môn bài giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh được cấp giấy phép kinh doanh, hoạt động kinh doanh hợp pháp và được bảo vệ bởi pháp luật.
 • Đối với xã hội: Lệ phí môn bài góp phần đảm bảo an ninh trật tự, quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả và bảo vệ môi trường.

2. Đối tượng nộp thuế

Doanh nghiệp: Bao gồm các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm:

 • Công ty cổ phần
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Hợp tác xã
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp (nếu có)

Hộ kinh doanh: Là cá nhân hoạt động kinh doanh được cấp Giấy đăng ký kinh doanh.

Cá nhân kinh doanh: Là cá nhân hoạt động kinh doanh không được cấp Giấy đăng ký kinh doanh nhưng có hoạt động kinh doanh thuộc diện chịu lệ phí môn bài.

Một số trường hợp được miễn lệ phí môn bài, bao gồm:

 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 • Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh:
  • Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

  • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

3. Mức lệ phí môn bài

Doanh nghiệp: Mức lệ phí môn bài được xác định dựa trên vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của doanh nghiệp, cụ thể:

 • Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;
 • Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm.

Hộ kinh doanh: Mức lệ phí môn bài được xác định dựa trên doanh thu của hộ kinh doanh trong năm trước, cụ thể:

 • Doanh thu từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng: 300.000 đồng/năm.
 • Doanh thu từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 500.000 đồng/năm.
 • Doanh thu trên 500 triệu đồng: 1.000.000 đồng/năm.

Cá nhân kinh doanh: Mức lệ phí môn bài được áp dụng giống như mức thuế đối với hộ kinh doanh có cùng mức doanh thu.

Lưu ý:

 • Mức lệ phí môn bài trên chỉ áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh hoạt động trong cùng một tỉnh/thành phố.
 • Mức lệ phí môn bài có thể khác nhau đối với một số ngành nghề kinh doanh đặc thù theo quy định của pháp luật.

4. Hạn khai, nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

Lưu ý:

 • Việc nộp lệ phí môn bài đúng hạn và đầy đủ là nghĩa vụ của tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.
 • Nếu trễ hạn nộp lệ phí môn bài, bạn sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật.

5. Cách nộp lệ phí môn bài

Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ nộp lệ phí môn bài, bao gồm:
  • Tờ khai nộp lệ phí môn bài (theo mẫu 01/LPMB ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).
  • Giấy tờ chứng minh nguồn vốn kinh doanh (đối với doanh nghiệp).
  • Giấy đăng ký kinh doanh (đối với hộ kinh doanh).
  • Giấy tờ tùy thân (đối với cá nhân kinh doanh).
 • Bước 2: Nộp hồ sơ và tiền lệ phí môn bài tại cơ quan thuế có thẩm quyền.

Nộp thuế điện tử qua Cổng dịch vụ thuế điện tử:

 • Bước 1: Đăng ký tài khoản và đăng nhập vào Cổng dịch vụ thuế điện tử https://thuedientu.gdt.gov.vn/.
 • Bước 2: Kê khai và nộp tờ khai lệ phí môn bài điện tử.
 • Bước 3: Nộp tiền lệ phí môn bài qua ngân hàng hoặc cổng thanh toán trực tuyến.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin về lệ phí môn bài tại:

 • Tổng cục Thuế: https://www.gdt.gov.vn/
 • Website của cơ quan thuế địa phương nơi bạn đang sinh sống.
Tin tức & Dự án nổi bật
dai-ly-thue-tpm-dich-vu-thue-ke-toan