Gỡ rối thuế thu nhập doanh nghiệp: Bí kíp giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp đang gặp rắc rối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)?

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn bí kíp giải đáp các vướng mắc thường gặp trong việc tuân thủ luật thuế TNDN, giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc và tránh được những khoản thuế phạt. Với bài viết này, bạn sẽ:

 

 • Hiểu rõ hơn về luật thuế TNDN
 • Tự tin tuân thủ đúng quy định về thuế TNDN
 • Tránh được các khoản thuế phạt
 • Tiết kiệm thời gian và tiền bạc

Hãy đọc ngay bài viết này để “gỡ rối” thuế TNDN và tối ưu hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn!

 

1. Xác định doanh thu chịu thuế

Vướng mắc:

 • Chưa phân biệt rõ ràng doanh thu chịu thuế và doanh thu không chịu thuế
 • Không xác định được thời điểm phát sinh doanh thu chịu thuế đối với từng loại hình hoạt động kinh doanh khác nhau
 • Không xác định được số tiền doanh thu chịu thuế chính xác, bao gồm việc trừ đi các khoản giảm giá, chiết khấu, VAT và các khoản thuế, phí khác theo quy định.
 • Thiếu hoặc lập hóa đơn không đúng quy định đối với các khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh
 • Không cập nhật thường xuyên các quy định về doanh thu chịu thuế TNDN

Giải pháp:

 • Trang bị cho đội ngũ cán bộ kế toán, thuế kiến thức đầy đủ về Luật Thuế TNDN, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn liên quan
 • Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý thuế hiệu quả, bao gồm quy trình lập hóa đơn, chứng từ, quy trình xác định doanh thu chịu thuế, quy trình kê khai và nộp thuế
 • Sử dụng phần mềm kế toán, thuế uy tín để hỗ trợ việc xác định doanh thu chịu thuế và kê khai thuế
 • Tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế khi gặp khó khăn trong việc xác định doanh thu chịu thuế hoặc khi có vướng mắc về các vấn đề thuế khác

2. Xác định chi phí hợp lý

Vướng mắc:

 • Khái niệm chi phí hợp lý chưa được định nghĩa rõ ràng 
 • Khó khăn trong xác định tính hợp lý của từng khoản chi phí trong hoạt động kinh doanh
 • Chưa phân biệt rõ ràng giữa chi phí hợp lý và chi phí không hợp lý
 • Gặp khó khăn trong việc áp dụng các quy định về chi phí hợp lý thay đổi theo thời gian

Giải pháp:

 • Trang bị cho đội ngũ cán bộ kế toán, thuế kiến thức đầy đủ về Luật Thuế TNDN, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN, Thông tư hướng dẫn về chi phí hợp lý và các văn bản hướng dẫn liên quan
 • Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chi phí hiệu quả, bao gồm quy trình lập chứng từ, quy trình phê duyệt chi phí, quy trình kiểm soát chi phí
 • Lưu giữ đầy đủ hồ sơ chứng từ cho tất cả các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh, bao gồm hóa đơn, chứng từ thanh toán, hợp đồng, biên bản, sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan khác
 • Tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế khi gặp khó khăn trong việc xác định chi phí hợp lý hoặc khi có vướng mắc về các vấn đề thuế khác

3. Kê khai và nộp thuế đúng hạn

Vướng mắc:

 • Chưa trang bị đầy đủ kiến thức về luật thuế, dẫn đến việc không nắm rõ các quy định về thời hạn kê khai, nộp thuế
 • Hệ thống quản lý thuế chưa hiệu quả, dẫn đến việc theo dõi, cập nhật các quy định về thuế không đầy đủ, thiếu sót
 • Thực hiện việc kê khai, nộp thuế thủ công, dẫn đến tốn nhiều thời gian, chi phí và dễ xảy ra sai sót
 • Gặp khó khăn về tài chính, dẫn đến việc không có đủ khả năng để nộp thuế đúng hạn
 • Thủ tục hành chính liên quan đến việc kê khai, nộp thuế còn rườm rà, phức tạp, dẫn đến việc tốn nhiều thời gian và ảnh hưởng đến tiến độ kê khai, nộp thuế

Giải pháp:

 • Trang bị cho đội ngũ cán bộ kế toán, thuế kiến thức đầy đủ về luật thuế, bao gồm Luật Thuế TNDN, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN, Thông tư hướng dẫn về kê khai, nộp thuế và các văn bản hướng dẫn liên quan
 • Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý thuế hiệu quả, bao gồm quy trình lập hóa đơn, chứng từ, quy trình theo dõi, cập nhật các quy định về thuế, quy trình kê khai, nộp thuế
 • Áp dụng kê khai, nộp thuế điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu sai sót 
 • Lập kế hoạch tài chính hợp lý để đảm bảo có đủ nguồn lực để nộp thuế đúng hạn 
 • Đề xuất với cơ quan thuế đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến việc kê khai, nộp thuế để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế

4. Kiểm tra thuế

Vướng mắc:

 • Một số quy định về kiểm tra thuế chưa cụ thể, rõ ràng, dẫn đến việc áp dụng không thống nhất, có thể phát sinh tranh chấp giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp
 • Một số cán bộ kiểm tra thuế chưa được đào tạo bài bản, thiếu kinh nghiệm thực tế, dẫn đến việc kiểm tra thuế chưa hiệu quả, chưa phát hiện đầy đủ các vi phạm về thuế
 • Việc phối hợp giữa cơ quan thuế với các cơ quan chức năng khác như công an, hải quan, cơ quan quản lý thị trường chưa chặt chẽ, dẫn đến việc khó khăn trong việc xác minh thông tin, truy tìm nguồn gốc hàng hóa, xử lý vi phạm thuế
 • Một số doanh nghiệp thiếu ý thức chấp hành pháp luật thuế, cố tình trốn thuế, gian lận thuế, dẫn đến việc khó khăn cho công tác kiểm tra thuế
 • Thủ tục hành chính kiểm tra thuế còn nhiều bước, nhiều khâu, tốn nhiều thời gian và chi phí, gây phiền hà cho doanh nghiệp

Giải pháp:

 • Cần hoàn thiện khung pháp lý về kiểm tra thuế, ban hành các quy định cụ thể, rõ ràng, thống nhất để đảm bảo việc áp dụng pháp luật chặt chẽ, hiệu quả
 • Cần thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ kiểm tra thuế về kiến thức pháp luật thuế, kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra thuế và kinh nghiệm thực tế để nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kiểm tra thuế
 • Cần tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế với các cơ quan chức năng khác như công an, hải quan, cơ quan quản lý thị trường để chia sẻ thông tin, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác kiểm tra thuế, xử lý vi phạm thuế
 • Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thuế để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của doanh nghiệp. Đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật thuế để răn đe, giáo dục
 • Cần đơn giản hóa thủ tục hành chính kiểm tra thuế, giảm bớt các bước, các khâu thủ tục không cần thiết để tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp
Tin tức & Dự án nổi bật
dai-ly-thue-tpm-dich-vu-thue-ke-toan