Tránh Bị Phạt Thuế! Nắm Rõ Các Biện Pháp Kiểm Tra, Thanh Tra Thuế Doanh Nghiệp

Hiểu rõ quy trình kiểm tra, thanh tra thuế giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, tránh sai sót và giảm thiểu rủi ro phạt nặng. Bài viết cung cấp hướng dẫn chi tiết về các biện pháp kiểm tra, thanh tra thuế mới nhất, giúp doanh nghiệp:

 

 • Nắm rõ quy trình, nội dung kiểm tra, thanh tra theo quy định.
 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục cần thiết.
 • Hợp tác hiệu quả với cơ quan thuế.
 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.
 

1. Khái niệm

a) Kiểm tra thuế

Kiểm tra thuế là hoạt động thường xuyên, mang tính nghiệp vụ của cơ quan thuế nhằm:

 • Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các thông tin, chứng từ trong hồ sơ thuế của doanh nghiệp:
  • Bao gồm hồ sơ khai thuế, sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Mục đích là để đảm bảo doanh nghiệp đã kê khai thuế đầy đủ và chính xác theo quy định của pháp luật thuế.
 • Đánh giá việc tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp:
  • Cán bộ thuế sẽ kiểm tra xem doanh nghiệp có thực hiện đúng các quy định về thuế hay không, bao gồm:
   • Kê khai thuế đúng hạn.
   • Nộp thuế đầy đủ.
   • Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
   • Giữ sổ sách kế toán theo quy định.
  • Mục đích là để phát hiện những vi phạm về thuế của doanh nghiệp và xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Thanh tra thuế

Thanh tra thuế là hoạt động được thực hiện theo quyết định của cơ quan quản lý thuế nhằm:

 • Xác minh và thu thập chứng cứ để xử lý vi phạm pháp luật thuế:
  • Cán bộ thanh tra thuế sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động thuế của doanh nghiệp, bao gồm hồ sơ thuế, sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ, v.v.
  • Mục đích là để tìm kiếm các bằng chứng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của doanh nghiệp.
 • Đánh giá toàn diện hoạt động chấp hành pháp luật thuế của doanh nghiệp:
  • Thanh tra thuế không chỉ kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ thuế mà còn đánh giá việc tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp trên tất cả các khía cạnh.
  • Mục đích là để đánh giá mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm và đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.

2. Các biện pháp kiểm tra, thanh tra thuế đối với doanh nghiệp

Theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, cơ quan thuế thực hiện các biện pháp kiểm tra, thanh tra thuế đối với doanh nghiệp như sau:

Kiểm tra thuế

 • Kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan thuế: Áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế nhưng chưa đủ điều kiện để thanh tra thuế.
 • Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế: Áp dụng đối với trường hợp:
  • Doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế;
  • Doanh nghiệp có nguy cơ cao về vi phạm pháp luật thuế;
  • Doanh nghiệp tự nguyện đề nghị kiểm tra thuế tại trụ sở.

Thanh tra thuế

 • Thanh tra thuế toàn diện: Áp dụng đối với doanh nghiệp có doanh thu, lợi nhuận lớn; có hoạt động kinh doanh phức tạp; có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế nghiêm trọng.
 • Thanh tra thuế chuyên đề: Áp dụng đối với một hoặc một số nội dung cụ thể về nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Ngoài ra, cơ quan thuế còn có thể thực hiện các biện pháp kiểm tra, thanh tra thuế khác như:

 • Kiểm tra hồ sơ thuế: Áp dụng đối với hồ sơ khai thuế, hồ sơ kế toán, hồ sơ chứng từ liên quan đến nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.
 • Kiểm tra thực tế: Áp dụng để kiểm tra hoạt động kinh doanh, sản xuất, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp.
 • Khám xét thuế: Áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp có hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Quy trình kiểm tra, thanh tra thuế:

 • Giai đoạn chuẩn bị:
  • Ban hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế.
  • Gửi quyết định kiểm tra, thanh tra thuế cho doanh nghiệp.
  • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cần thiết cho việc kiểm tra, thanh tra thuế.
 • Giai đoạn thực hiện:
  • Tiến hành kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở của cơ quan thuế hoặc tại trụ sở của doanh nghiệp.
  • Lập biên bản kiểm tra, thanh tra thuế.
  • Giao biên bản kiểm tra, thanh tra thuế cho doanh nghiệp xem và góp ý.
 • Giai đoạn sau kiểm tra, thanh tra thuế:
  • Xử lý vi phạm pháp luật thuế (nếu có).
  • Thông báo kết quả kiểm tra, thanh tra thuế cho doanh nghiệp.

Lưu ý:

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình kiểm tra, thanh tra thuế

 • Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động thuế của doanh nghiệp.
 • Giải trình, làm rõ những vấn đề mà cơ quan thuế yêu cầu.
 • Hợp tác với cán bộ, công chức thuế trong quá trình kiểm tra, thanh tra.

Quyền của doanh nghiệp trong quá trình kiểm tra, thanh tra thuế

 • Nhận thông báo về việc kiểm tra, thanh tra thuế.
 • Có mặt và trình bày ý kiến trong quá trình kiểm tra, thanh tra thuế.
 • Khiếu nại, tố cáo đối với hành vi của cán bộ, công chức thuế vi phạm pháp luật.
Tin tức & Dự án nổi bật
dai-ly-thue-tpm-dich-vu-thue-ke-toan