Bảo vệ quyền lợi của bạn: Hướng dẫn giải quyết tranh chấp thuế

Bạn đang gặp rắc rối với tranh chấp thuế?

Đừng lo lắng! Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách giải quyết tranh chấp thuế hiệu quả để bảo vệ quyền lợi của mình. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu:

 

 • Quy trình giải quyết tranh chấp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Các phương thức giải quyết tranh chấp thuế phổ biến, bao gồm khiếu nại và khởi kiện ra Tòa án hành chính.
 • Hướng dẫn chi tiết từng bước để thực hiện thủ tục khiếu nại và khởi kiện.
 • Danh sách các nguồn thông tin hữu ích về giải quyết tranh chấp thuế.
 

1. Tranh chấp thuế

Khái niệm: Tranh chấp thuế là những mâu thuẫn, bất đồng phát sinh giữa người nộp thuế và cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thuế, trong đó bao gồm số tiền thuế phải nộp, hoạt động quản lý thuế và quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp thuế hiệu quả:

 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế.
 • Đảm bảo công bằng trong quản lý thuế.
 • Tăng cường thu ngân sách nhà nước.
 • Nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

2. Quy trình giải quyết tranh chấp thuế

a) Khiếu nại thuế

Bước 1: Nộp đơn khiếu nại

Người nộp thuế nộp đơn khiếu nại đến cơ quan thuế có thẩm quyền trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận được quyết định hành chính, hành vi hành chính về thuế.

Đơn khiếu nại phải ghi rõ: Họ tên, địa chỉ của người nộp thuế; Nội dung khiếu nại; Căn cứ khiếu nại; Bằng chứng, tài liệu chứng minh nội dung khiếu nại.

Mẫu đơn khiếu nại thuế theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận và xem xét đơn khiếu nại

Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, cơ quan thuế có thẩm quyền tiếp nhận đơn khiếu nại phải: Kiểm tra tính hợp lệ của đơn khiếu nại và thông báo cho người nộp thuế về ngày, giờ tiếp nhận đơn khiếu nại.

Bước 3: Cơ quan thuế giải quyết khiếu nại

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại hợp lệ, cơ quan thuế có thẩm quyền phải giải quyết khiếu nại và thông báo kết quả giải quyết cho người nộp thuế bằng văn bản. Nội dung kết quả giải quyết khiếu nại:

 • Giải thích lý do chấp nhận hoặc bác bỏ toàn bộ hoặc một phần nội dung khiếu nại của người nộp thuế.
 • Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ quyết định hành chính, hành vi hành chính về thuế; hoặc ban hành quyết định hành chính mới.

Bước 4: Người nộp thuế nhận kết quả giải quyết khiếu nại

Người nộp thuế có quyền thực hiện các biện pháp sau khi nhận kết quả giải quyết khiếu nại:

 • Khởi kiện ra Tòa án hành chính nếu không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại.
 • Thực hiện theo kết quả giải quyết khiếu nại.

b) Khởi kiện ra Tòa án hành chính

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện

Người nộp thuế nộp đơn khởi kiện đến Tòa án hành chính có thẩm quyền trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận được quyết định hành chính, hành vi hành chính về thuế mà cho rằng mình bị thiệt hại.

Nội dung đơn khởi kiện phải bao gồm: Họ tên, địa chỉ của người nộp thuế; Tên, địa chỉ của người đại diện theo pháp luật (nếu có); Tên, địa chỉ của cơ quan hành chính có quyết định hành chính, hành vi hành chính về thuế bị khởi kiện; Nội dung quyết định hành chính, hành vi hành chính về thuế bị khởi kiện; Lý do, căn cứ khởi kiện; Yêu cầu của người khởi kiện; Chứng cứ, tài liệu chứng minh nội dung đơn khởi kiện.

Mẫu đơn khởi kiện theo quy định tại Điều 34 Luật Tố tụng hành chính 2015.

Bước 2: Tòa án hành chính thụ lý và xét xử vụ án

Sau khi nhận được đơn khởi kiện, Tòa án hành chính sẽ xem xét tính hợp lệ của đơn khởi kiện và quyết định:

 • Thụ lý đơn khởi kiện: Nếu đơn khởi kiện hợp lệ, Tòa án hành chính sẽ ra quyết định thụ lý đơn khởi kiện và thông báo cho người khởi kiện, cơ quan hành chính bị khởi kiện.
 • Bác đơn khởi kiện: Nếu đơn khởi kiện không hợp lệ, Tòa án hành chính sẽ ra quyết định bác đơn khởi kiện và thông báo cho người khởi kiện.

Trong trường hợp Tòa án hành chính thụ lý đơn khởi kiện, sẽ tiến hành các bước xét xử vụ án theo quy định của pháp luật, bao gồm:

 • Gửi thông báo, tài liệu vụ án cho các bên: Tòa án hành chính sẽ gửi thông báo, tài liệu vụ án cho người khởi kiện, cơ quan hành chính bị khởi kiện và những người có liên quan khác.
 • Tổ chức phiên tòa: Tòa án hành chính sẽ tổ chức phiên tòa để các bên tranh tụng, trình bày ý kiến, chứng cứ.
 • Hòa giải: Tòa án hành chính có thể chủ trì hòa giải giữa các bên nếu các bên đồng ý.
 • Xét xử và đưa ra bản án: Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng, tài liệu và ý kiến của các bên, Tòa án hành chính sẽ đưa ra bản án.

Bước 3: Tòa án hành chính đưa ra bản án

Bản án của Tòa án hành chính phải ghi rõ:

 • Việc chấp nhận hoặc bác bỏ toàn bộ hoặc một phần yêu cầu khởi kiện của người nộp thuế.
 • Quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ quyết định hành chính, hành vi hành chính về thuế; hoặc ban hành quyết định hành chính mới.

Bước 4: Thực hiện bản án

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, các bên có nghĩa vụ thực hiện bản án.

Nếu một bên không tự nguyện thực hiện bản án, Tòa án hành chính có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế để buộc thực hiện bản án.

3. Các nguồn thông tin hữu ích

Dưới đây là một số nguồn thông tin hữu ích về giải quyết tranh chấp thuế:

Bạn cũng có thể tham khảo thêm các dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp thuế của các công ty luật, công ty tư vấn thuế uy tín.

Để được tư vấn miễn phí về dịch vụ đại lý thuế, vui lòng liên hệ:

 • Công ty Cổ phần Tư vấn & Đại lý thuế TPM
 • (+84) 28 3505 1800
 • info@tpm.com.vn
 • https://tpm.com.vn
Tin tức & Dự án nổi bật
dai-ly-thue-tpm-dich-vu-thue-ke-toan